CTP Kadın Örgütü ve POGO’dan Colin Stewart’a mektup

CTP Kadın Örgütü ve POGO, BM Barış Gücü Özel Temsilcisi Colin Stewart’a yazdıkları mektubu iletmek üzere Lefkoşa Havaalanı’nda bulunan Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Ofisi’ne ziyarette bulundu. CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ve POGO Genel Sekreteri Skevi Koukouma’ya, Kadın Örgütü Dış ilişkiler Sekreteri Simge Okburan, POGO Organizasyon Sekreteri Eleni Evagorou eşlik etti. Cinsiyet Eşitliği Eylem Planının uygulanmasının, Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi’nin çalışmalarının ve kadınların barış inşa sürecine katılımının konu edildiği mektupta, BM Güvenlik Konseyi’nin 2021 tarihinde çıkardığı 2587 sayılı karar vurgulandı. Adanın yeniden birleşmesi için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını bildiren POGO ve CTP Kadın Örgütü, Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı’nın tam ve etkili bir şekilde yürürlüğe girebilmesi için siyasi partilerin kadın örgütlerinin ve sivil toplum örgütlerinin de sürece dâhil edilmesi gerektiğini belirtti. BM Genel Sekreteri Guterres’in Mart 2022 tarihli raporunda işaret ettiği üzere kadınların çatışmaların çözümü sürecindeki rolünü hatırlatan temsilciler, kadınların çatışma sürecine aktif katılımının sağlanması için BM Barış Gücü Temsilcisi Stewart’ın inisiyatif almasını talep etti.