Yerel yönetimlerin ekonomiye katkıları değerlendirildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yerel Yönetimler Komitesi’nin düzenlediği Belediyecilik Vizyon Çalıştayı kapsamında “Ekonomik Konular” başlıklı oturum gerçekleşti. Oturuma Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve MYK üyeleri ile milletvekilleri de katıldı. CTP Facebook sayfasından da canlı yayınlanan oturumun moderatörlüğünü yapan Birol Karaman, açılış konuşmasında bir salgın süreci içerisinde olunduğunu söyledi. Karaman, yaşanılan ekonomik sıkıntıların ve sağlık sorunlarının bize ekonomik altyapısı güçlü olmayan ülkelerin, çevresel açıdan hiçbir zaman gelişemeyeceğini, çevresel altyapılarına zamanında katkı yapmayan ülkelerin de ekonomik kalkınmalarını asla iyi bir noktaya çıkaramayacağını öğrettiğini söyledi.

DENİZ: SİYASİ PARTİLER TOPLUM SORUNLARINI SÜREKLİ GÜNDEMLERİNE ALMALI
Oturumda ilk sözü alan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, siyasi partilerin toplum sorunlarını sürekli olarak gündemlerinde tutmalarını ve bu sorunlara ilişkin politikalarını geniş bir toplumsal katılımla geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Değişim ve reformun sürekli olması gerektiğini de vurgulayan Deniz, toplumun ise sürekli konuştuğunu ama değişmemekte direndiğini söyledi.

AVUNDUK: ÜLKENİN ÖLÇEĞİNE UYGUN BELEDİYELER OLMALI
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk oturum kapsamında yaptığı sunumunda, bir belediyecilik vizyonu gelişecekse, bu ülkenin ölçeğine uygun belediyelerinin olması ve yönetimin de buna uygun yapılması gerektiğini vurguladı. Sanayi bölgelerinin şehirlerin içinde kaldığını da söyleyen Avunduk, Lefkoşa ve Mağusa sanayi bölgelerini buna örnek gösterdi.

ÇAĞINER: YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLÜ OLMASI ÖNEMLİ
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner de konuşmasında turizm ve yerel yönetimlerin ayrılmaz birer parça olduğunu ama uygulamaya bakıldığında, eşgüdüm içerisinde çalışmadığını vurguladı. Siyasi olarak bir hükümetin ortalama bir buçuk yıl ömrü olduğunu da söyleyen Çağıner, merkezi yönetimlerin zayıf olduğu bir yerde, yerel yönetimlerin güçlü olmasının, topluma hizmet kalitesi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

GÜRCAFER: BELEDİYECİLİKTE REFORMA İHTİYAÇ VAR
Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de konuşmasında belediyecilikte reforma ihtiyaç olduğunu söyledi. Bir sürü olumsuzluğun ileriye taşınabilmesi için ülkede temelden bir reforma ihtiyaç olduğunu söyleyen Gürcafer, bu zihniyetle çalışan siyasi partilere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

AYTAÇ: BELEDİYELER DEMOKRASİNİN DOĞRUDAN UYGULANABİLDİĞİ KİTLELERDİR
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası adına oturuma katılan Ersun Aytaç da belediyelerin demokrasinin doğrudan uygulanabildiği kitleler olduğunu söyledi. Aytaç, sivil toplum örgütlerinin, belediyelerde iletişim içinde olabilecek mesafede olmaları gerektiğini de vurguladı.

NAŞİT: BELEDİYE PERSONEL YASASI’NDA BİRÇOK EKSİK BULUNMAKTADIR
DEV-İŞ adına oturuma katılan Ömer Naşit konuşmasında, belediyelerin hayatın tüm alanıyla ilgili ciddi gereksinimleri ortaya koyan ve toplumun ihtiyaçlarını direkt olarak hizmet bağlamında buluşturan organlar olduğunu söyledi. Belediye Personel Yasası’nın 2007 yılında yürürlüğe giren ve 2008 yılında fiili olarak başladığını söyleyen Naşit, “Bu yasanın içeriğinde halen birçok eksik bulunmaktadır” dedi.

NAİMOĞULLARI: BELEDİYELER YETKİLİ, YETKİSİZ ORGANLARDIR
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da konuşmasında, belediyelerin yetkili, yetkisiz organlar olduğunu söyledi. Yetkinin kaymakamlıklarda olduğunu, bunun da bir yetkisizlik doğurduğunu vurgulayan Naimoğulları, belediyelerin mali yapılarını sorgularken, sorgulanması gerekenin yanlış yapılan yapılaşmalar ve dengesiz işler olduğunu vurguladı.

ATAKAN: BELEDİYELER BALIKÇI BARINAKLARINA ÖZEN GÖSTERMELİ
Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan da oturum kapsamında yaptığı konuşmasında, balıkçılığın dünyanın en değerli besin kaynağı olduğunu söyledi. Belediyelerin, hijyen, temizlik, balıkçı barınakları konusunda hassas olması gerektiğini söyleyen Atakan, barınaklara suyun götürülmesi ve denizdeki çöplerin toplatılması gerektiğini vurguladı.