Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclisi’nin 8 Haziran 2016 tarihinde yapılan toplantısında, Türkiye’den temin edilen suyun Belediye tarafından tonu 2.3 TL’den alınmasına ilişkin karar önerisinin oy çokluğuyla reddedilmesiyle ilgili olarak kamuoyunda ciddi bir bilgi karmaşası yaratılmış ve bu karmaşanın giderilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması gerekli hale gelmiştir.

1. Belediye Meclisi toplantısında görüşülen karar önerisi, Türkiye’den temin edilen suyun alınmasına veya alınmasının reddedilmesine değil, bu suyun ton başına 2.3 TL’den alınıp alınmamasına ilişkindir. CTP’li belediye meclisi üyeleri, Lefkoşa’nın ve Lefkoşalının bu suya ihtiyaç duyduğunu ve bu suyun temin edilmesi gerektiğini açık biçimde ortaya koymuşlardır.

2. CTP’li belediye meclisi üyeleri,
a) Tespit edilen 2.3 TL rakamının bileşenleri, defalarca sorulmasına karşın hükümet tarafından henüz açıklanmamış olduğundan,
b) Kayıp kaçağı giderecek yatırımlar yapıldıktan sonra bu rakamın düşüp düşmeyeceğine ilişkin bir bilgi henüz verilmediğinden,
c) Yine defalarca sorulmuş olmasına karşın merkezi idarenin herhangi bir sübvansiyonunun söz konusu olup olmayacağı bildirilmemiş bulunduğundan,
d) Belediyemizin kayıp kaçakları ve işletme giderleri de eklendiği zaman ortaya çıkacak fiyatın Lefkoşalıları ciddi ödeme güçlüğüyle karşı karşıya bırakabileceğinden ve
e) Bu nedenle tahsilatın düzenli olarak yapılamaması halinde zaten sürdürülebilirliği tartışmalı olan belediyenin mali yapısının sürdürülebilirliğinin daha da büyük bir riskle karşılaşması söz konusu olabileceğinden dolayı, ilk üç noktada tatmin edici bilgi verilene kadar oylamanın ertelenmesini talep etmiş, oylama ertelenmezse “hayır” oyu kullanılacağı açıklanmıştır.

3. Bu talebe karşın oylama ertelenmemiş ve 8 CTP’li, 2 TDP’li ve 1 YKP’li Meclis üyesinin “hayır” oyuna karşılık 4 UBP’li, 3 TDP’li ve 1 bağımsız Meclis üyesinin “evet” oyu vermesi üzerine karar önerisi reddedilmiştir. Bu arada Belediye Başkanı Sayın Harmancı toplantıda bulunmasına karşın oy kullanmamıştır.

4. CTP’li belediye meclisi üyelerinin erteleme kararı istemelerinin ve erteleme kararı verilmezse ret kararı vereceklerini bildirmiş olmalarının gerekçeleri yukarıda belirtildiği gibi açıktır. Buna karşın rakamlar açıkça göstermektedir ki, TDP’li Meclis üyelerinin ve Sayın Belediye Başkanı’nın olumlu oy vermeleri halinde kabul oyu sayısı 11, ret oyu sayısı 9 olarak ortaya çıkacaktı. Dolayısıyla kararın “hayır” olmasının yalnızca CTP’li belediye meclisi üyelerinin oylarından kaynaklandığını iddia ederek bu yönde kamuoyu oluşturmaya çalışmak gerçekçi ve doğru bir yaklaşım değildir. Kaldı ki bir UBP’li ve 1 DP’li Meclis üyesinin toplantıya katılmamış olmaları da sonuç üzerinde etkili olmuştur. CTP’li belediye meclisi üyeleri olarak bizlerin taşıdığı ve yanıtlanmasını istediği soru işaretlerini taşımıyorlarsaydı, hayır oyu veren, oy vermeyen ve toplantıya katılmayan başkan ve üyelerin neden böyle davrandıklarını bilmek kamuoyunun en doğal hakkıdır.

5. Belediye Meclisi’nden 8 Haziran 2016 tarihinde çıkan karar, aslında CTP’li üyelerin oylamanın ertelenmesi yönündeki taleplerinin gerçekleşmiş olması şeklinde de okunabilir. Çünkü yukarıda belirtilen ilk üç noktada açıklama yapılması, yani 2.3 TL’nin bileşenlerinin, kayıp kaçağın giderilmesinden sonra bu rakamın değişip değişmeyeceğinin ve merkezi idarenin herhangi bir sübvansiyon verip vermeyeceğinin tatmin edici biçimde açıklanması durumunda bu oylama yeniden yapılabilecek ve o durumda belediye meclisi sağlıklı bir karar verebilecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Lefkoşa Belediyesi CTP’li Meclis Üyeleri
9.6.2016