Yalan vaatlerle halkı kandırarak yönetime gelen UBP Hükümeti’nin üç yıllık icraatlarını eleştiren CTP-BG Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP döneminde dünyaya açılmış Lefkoşa Türk Belediyesi’nin mevcut hükümetçe iflasa sürüklenip batırıldığını söyledi.