CTP, Girne’de eğitimi tartışıyor

CTP Girne İlçesi Eğitim Komitesi bu sabah Dome Otel’de, “Girne’nin eğitim yapılanması nasıl olmalıdır?” konulu yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Toplantıya bölgeli öğretmenlerin yanı sıra, Genel Başkan Tufan Erhürman ve Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi de katılarak konuşma yaptı. Toplantıda, eğitim alanında Girne ilçesinde yaşanan ve gelecekte yaşanması muhtemel sorunlar tartışılırken, okulların fiziksel, sosyal ve kurumsal sorunları ile çözüm önerileri ortaya konuldu. Toplantıda ayrıca, eğitim planlamasının hangi esaslar üzerinde oluşturulacağı, kamu okullarında ve özel okullarda eğitimin nasıl bir vizyon kapsamında yapılandırılması gerektiği, yükseköğretim gençliğinin sosyal yaşama uyumu, yerel yönetim hizmetlerinin öğrenci odaklı hale getirilmesi, kent ve beldelerin öğrenci dostu yerler halini alması ve mesleki eğitim tartışıldı. Toplantının ardından çıkacak sonuç bildirgesinin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

ERHÜRMAN: PLANLAMAYA VE VİZYONA İHTİYACIMIZ VAR
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, öğretmenlerin hazırladığı sunumun ardından değerlendirmelerde bulunarak, eğitimde sorunların ve ihtiyaçların görmezden gelindiğini, bu yaklaşımın sonucu olarak sıkıntıların her gün biraz daha arttığını, sol bir parti olarak CTP’nin her alanda olduğu gibi eğitimde de planlamaya öncelik verdiğini ve bu alanda doğru vizyon çerçevesinde üretilecek plan doğrultusunda hızla harekete geçileceğini belirtti. Girne’de, yabancı uyruklu ve üçüncü ülkelerden gelen öğrencilerin sorunlarının özellikle önemli olduğunu kaydeden Erhürman, Türkçe ve yabancı dil konusundaki eğitimin de hem okullarda hem de okuldan sonra devam etmesi gerektiği üzerinde durdu. Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:
“CTP olarak vizyonumuz belli. Eğitimde, çok kültürlülüğü, farklı öğrenci kategorileri için geliştirilmiş özel programları, Türkçe ve yabancı dil eğitimini, yaratıcılığı, öğrencilerin Kıbrıs’ı ve buradaki kimliği bilen, haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olan bireyler ve yurttaşlar olarak, yeni teknolojilerden ve öğretim yöntemlerinden yararlanılarak yetiştirilmelerini ve doğru mesleki tercihlerde bulunabilmeleri için desteklenmelerini temel alan bir vizyonumuz var. Bu vizyon çerçevesinde planlama çalışmalarımızı hızla tamamlamamız, iktidara geldiğimizde hangi takvim içinde neyi uygulayacağımızı ortaya koymamız gerekiyor. Hangi bölgelerde, hangi tür meslek okulları açılması gerektiğini, turizmin ihtiyaç duyduğu uzman personeli yetiştirmek için Girne özelinde yapacaklarımızı bu çalışmanın verilerinden de yararlanarak belirleyeceğiz. Eğitimi okul duvarlarıyla sınırlı bir hizmet olarak görmüyoruz. Girne gittikçe daha da kozmopolit bir yapıya bürünüyor ve bu eğilimin aynı yönde devam edeceği rahatlıkla öngörülebilir. Dolayısıyla kentin, yerel yönetimlerin ve gençlik politikalarının da eğitim planlaması içinde değerlendirilmesi gerekiyor. Neden yapamıyoruz sorusuyla çok fazla uğraşmaya gerek yok. Vizyonsuzluk ve plansızlık bizi bu noktaya kadar getirdi. Biz yapabileceğimizi biliyoruz. O yüzden bizim için doğru soru, nasıl yapabiliriz sorusudur. Okul saatleri sonrasında eğitimin devam edebilmesi için neler yapacağız, nerede doğmuş olursa olsun, hangi etnik kökene, dine, mezhebe mensup olursa olsun bu okullara devam eden tüm çocukların kaliteli eğitim alması için ne gibi programlar uygulanabilir bunu ortaya koyacağız. CTP iki şeyi birden yapmalıdır: Doğru vizyon çerçevesinde planlama ve hızlı sonuç verecek uygulamalar. Yeterince zaman kaybedildi. Çocuklarımız ve geleceğimiz için fazladan bir dakika bile kaybetmemeliyiz”.