CTP Gençlik Örgütü: Federal çözüm mücadelemiz bitmeyecek!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, liderlerin yarın yapacağı görüşme öncesinde konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

Crans Montana sürecinin çökmesi ile birlikte Kıbrıs sorununu çözme çalışmaları hem sekteye uğramış, hem de iki tarafta çözüm karşıtı çevreler Kıbrıs’ta BM parametreleri çerçevesinde bir çözümün olamayacağı yönünde propagandaya başlamıştır. Diyaloğun kesilmesi, çözüm çabalarının bitirilmeye çalışılması ve gerçekçi olmayan, daha fazla zaman kaybına yol açmaktan başka bir şeye yaramayacağı açık olan “alternatif”lerin gündeme getirilmesi kabul edilebilir değildir.
Gerek Sn. Anastasiadis’in oyalama taktikleriyle gündeme getirdiği, müzakerelerdeki yerleşik ilkelerden ve temel parametrelerden uzak ve Kıbrıslı Türklerin hassasiyetlerini görmezden gelen “öneri”leri, gerekse hükümetin “ben yaparım olur” anlayışıyla, bizleri uluslararası toplumdan koparmaya yönelik açıklamaları çözüm sürecine zarar vermektedir. Bizler, dünya vatandaşı olmak isteyen gençler olarak, Kıbrıslı Türkleri dünyadan koparmaya yönelik her türlü girişime karşı durmayı görev bilmekteyiz. Müzakerelerin ilerleyebilmesi, anlaşmazlıkların aşılabilmesi için geçmişte Kıbrıs müzakerelerinde ve dünyanın problemli bölgelerinde uygulanmış yöntemler vardır.
Kıbrıs’ta çözüm parametrelerini tartışmak, yıllardır üzerinde anlaşılan, kabul edilen parametrelerin dışına çıkmaya çalışmak çözümsüzlükten faydalanan kesimlerin yöntemleridir ve yalnızca onların siyasi amaçlarını beslemektedir. CTP Gençlik Örgütü olarak bu yöntemlere karşı durmak yönündeki sorumluluğumuzun bilincinde olduğumuzu bildirmek isteriz. Müzakerelerin, siyasi eşitlik tartışma konusu olmaktan çıkarılarak, sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir yöntemle başlamasını talep etmekteyiz.
Kıbrıs Sorunu görüşmeleri kapsamında görüşülmemiş, tartışılmamış hiçbir konu yoktur. Yapılması gereken bellidir ve bunun için gereken çözüm niyetidir. Bu çerçevede ilgili tüm tarafları, akılcı, tutarlı ve gerçekçi bir yaklaşımla, temel parametreler çerçevesinde müzakerelere davet ederken, Kıbrıs’ta kapsamlı federal çözüme ulaşma mücadelesinin hiçbir zaman son bulmayacağını hatırlatmak isteriz. Umudumuz, bu gayri resmi görüşmede, liderlerin sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri ve gelecek için umut verici, yapıcı bir sonucun ortaya çıkması amacıyla ellerinden gelen her türlü çabayı göstermeleridir.

#muzakerelerinbaslamasinidestekliyoruz
#kibristabarisengellenemez
#bariskibris

CTP Gençlik Örgütü
08.08.2019