Kooperatif Merkez Bankası, Kıbrıs Türk Halkının yarattığı en önemli kurumların başında yer almaktadır. 1959 yılında 196 küçük köy kooperatifinin iştirakiyle kurulmuş son derece hassas ve ülkemizdeki bankacılık sektörünün yüzde 20’den fazlasını oluşturan bir kurumdur. Bugün, hükümetin atadığı yönetim kurulu tarafından KKTC Merkez Bankası denetimine ve yürürlükteki yasalara tabi olarak yönetilmektedir.

Kooperatif Merkez Bankası bugün, tarihinde hiç olmadığı kadar kötü yönetilmekte ve kaynakları deyim yerindeyse “har vurulup, harman savrulmaktadır”. Hükümetin göreve getirdiği yönetim kurulu başkanıyla bazı üyeleri, bankanın ve mudilerinin menfaatlerini korumakla yükümlü olduklarını hiç akıllarına getirmeden idari ve mali kararlara imza atmaktadırlar. Keyfi uygulamalara ek olarak, bankaya ve bağlı iştiraklerine aşırı biçimde personel istihdam edilmektedir. Bankanın alacakları yok sayılmakta, teminat dışı kredi kullandırılmakta ve gelişigüzel harcamalarla bünyesi hasara uğratılmaktadır.

Bu konuda, bankanın selametine dair duyarlılıktan uzaklaşmadan ve halkın bankaya olan güvenini sarsmamaya özen göstererek, hem Lefkoşa Milletvekilimiz Sayın Birikim Özgür 7 Şubat, 2017 tarihli meclis oturumunda, hem de Mağusa Milletvekilimiz Sayın Erkut Şahali 21 Mart, 2017 tarihli meclis oturumunda konuyu gündeme taşımış ve hükümeti uyararak atadığı yönetim kuruluna çekidüzen vermesini talep etmişti. Aradan geçen zamanda Kooperatif Merkez Bankası’ndaki keyfi ve yasadışı yönetim anlayışı hız kesmeden devam etti. Bugün oluşan hasarın sorumlusu görev başındaki azınlık hükümeti ve göreve atadığı yönetim kuruludur. Bunun hesabı mutlaka sorulacaktır.

CTP, ülkemize ve halkımızın öz varlığı olan kurumlarımıza duyduğu bağlılık gereği, Kooperatif Merkez Bankası’nda olup bitenlerle ilgili sansasyonel ifadelerle konuya temastan özellikle kaçınmıştır ve bu konuda görüş belirtecek, açıklama yapacak herkesi aynı sorumluluk bilinci ve hassasiyetle davranmaya davet etmektedir.

Bu noktada gecikmeden atılması gereken iki adım vardır. Bunlardan birincisi, derhal Kooperatif Merkez Bankası yönetim kurulu başkan ve üyelerinin hükümet tarafından görevden alınmasıdır. İkincisi ise, Merkez Bankası derhal banka hakkında detaylı bir denetleme yaparak mevcut raporunu güncellemeli ve hükümete bir yol haritası belirleyerek sunmalıdır. Ortada çok ciddi bir durum varken, her şey yerli yerindeymiş gibi davranmak suça ortaklık etmekten başka bir anlam taşımaz.

CTP bu konuya bugüne kadar olduğu gibi ciddiyetle ve yönetme sorumluluğundan uzaklaşmadan yaklaşmaya devam edecektir. Konunun her koşulda takipçisi olacağız ve günü geldiğinde bugün yaratılan tahribatın sorumlularına bunun hesabını mutlaka ödeteceğiz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi