Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi olarak, Salamis Sit Alanı’ndaki bazı parsellerin statüsünün değiştirilerek ikinci dereceden üçüncü dereceye, bazılarının da ikinci dereceden birinci dereceye aktarılmasını şiddetle kınarız.
Bahse konu alanda bazı parsellerin statüsünde yapılan değişiklikle kültürel mirasımızın en önemli parçalarından olan Kral Mezarları’nın da bulunduğu bölgenin imara açılması hedeflenmektedir. Bölgede başlaması muhtemel inşaat çalışmalarıyla, tarihi dokuya zaman içerisinde geri döndürülmesi olanaksız zararlar verileceği aşikardır.

Yine yapılan değişiklikle, “ikinci derece” sit alanı olan parsellerin “birinci dereceye” aktarılmasıyla, amaçlanan, kültürel mirasın korunması değildir. Buradaki temel amaç, “ikinci derece sit alanı” olan parselin ‘birinci dereceye’ alınarak takas yolunun açılmasıdır. İşte bu yolla devlete ait başka parsellerin bu parsellerle değiştirilmesi ve peşkeş yolunun açılması amaçlanmaktadır.

CTP Mağusa İlçesi olarak beklentimiz, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun bu kararları hangi teknik ekibin değerlendirmesine bağlı olarak ve nasıl bir çalışma raporuna göre alındığını kamuoyuna açılamasıdır. Anıtlar Yüksek Kurulu’nun hangi üyelerinin bu değişikliğe olumlu oy verdiğinin de kamuoyuna açıklanması şarttır. Teknik ekip kimlerden oluşmuştur ve raporu nerededir? Dünya insanlığının ortak mirası olan böylesine değerli bir tarihi ve arkeolojik alanın kaderini değiştirmeye kimlerin cüret ettiğini bilmek her bir yurttaşımızın hakkıdır.

İkinci dereceden birinci dereceye geçirilen parsellerden kimlerin etkilendiği ve bu etkilenenlere nasıl bir takas öngörüldüğü de halka bir an önce açıklanmalıdır. Kuşkumuz, takas işleminin paravan olduğu ve asıl amacın devlete ait alanların özel kişilere aktarılmasının önünün açılacağıdır.

CTP Mağusa İlçesi olarak, kültürel miras açısından dünyanın en önemli bölgeleri arasında bulunan beldemizin bu değerlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının en önemli görevlerimiz arasında yer aldığına inanıyoruz. Kültürel mirasıyla dünya çapında bilinen Mağusa bugün hak ettiği durumda olmasa da, adanın en önemli turizm bölgelerinin başında gelmektedir. Bu nedenle biz, tarihi zenginliklerimizin ödünsüz biçimde korunması ve sadece turizm açısından değerlendirilmesi gerektiğine inanmaktayız.

Tarihi değerlerimizin UBP-DP azınlık hükümeti tarafından sürekli belirli bir kesime peşkeş çekilmek istenmesine asla sessiz kalmayacağımızı bu vesile ile yeniden hatırlatırız. CTP Mağusa İlçesi olarak, alanda birilerine rant sağlamak amacıyla yapılmak istenen her iki değişikliğe de izin vermeyeceğimizi ve gerekli yasal mücadeleyi sonuna kadar vermeye hazır olduğumuzu ilgili tüm taraflara bildiririz.

CTP Mağusa İlçesi