Savaşı değil Barışı, Mehter’i değil Dillirga’yı istiyoruz!

CTP Gençlik Örgütü, Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin Kıbrıslı Rumlara karşı “Mehter Marşı” ile cevap vermesi hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

On yıllardır savaşın acılarını yaşamış ve etkilerinin gölgesinde büyümüş bir neslin evlatları olarak bizler, barışın toplumumuza getireceği faydaların farkında olarak bu uğurdaki mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Sn. Akıncı’nın seçiminden hemen öncesine kadar Kıbrıs Rum toplumunun yürüttüğü sismik araştırmalar dolayısıyla çözüm masası berhava halde ve toplumların siyasal gerginliklere göğüs germesi gereken zor zamanlardan geçmekteydik. Yaşanan son süreçte CTP Gençlik Örgütü Kıbrıs sorununu her zamanki gibi yakından takip ederek gerekli yerlerde yapıcı eleştiriler ve katkılar koyarak, hem iç politikada hem de uluslararası platformlarda Kıbrıs sorununa dikkat çekerek sorunun bir an önce çözümüne yönelik ciddi sorumluluklar üstlenmiştir.
Çözümün masada barışın ise sokakta olacağı şiarıyla yürütmeye devam ettirdiğimiz mücadelemizde yeniden zorlu bir dönemeçten geçiyoruz. Önemi azımsanmayacak derecede büyük olan liderlerin birbirlerine harita sunduğu 1. Cenevre zirvesinin ardından yaşanan süreç, çözüm masasını yeniden ayakları çürük bir masaya çevirmiştir. Her iki tarafın da söylemlerinin keskinleştiği, Sn. Cumhurbaşkanının seçim döneminde söylediği “B planımız yoktur, tek planımız çözümdür” söyleminin tam aksine “çözüm olmazsa yolumuza KKTC olarak devam ederiz” şeklinde ayrımcı açıklamaları ve Kıbrıslı Rum Lider Sn. Anastasiades’in Kıbrıslı Türklerin hassasiyetlerini tamamen reddeden tavırları, beklentisi iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm olan bu iki kardeş halk tarafından kabul edilemez açıklamalardır. CTP Gençlik Örgütü olarak Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin masanın bu denli hassas dengeler üzerine kurulduğu dönemde sismik araştırma yapmak amacıyla adamızın açıklarına gönderilmesini diplomatik bir hamle olarak yorumlasak da, telsizden yapılan ikaza Mehter Marşı ile cevap vermeyi savaş çığırtkanlığı yapma olarak değerlendiriyoruz. Garantiler başlığı sorunun temel yapıtaşlarından birini oluşturup her iki halkın da hassasiyetlerine saygı duyulması gereken bir konu olarak karşımıza çıktığı çözüm sürecinde bu tip şövenist ve popülist yaklaşımlar sürece yalnızca daha da fazla zarar vermeye yöneliktir. Bu noktada CTP Gençlik Örgütü olarak soruna ortak olan tüm tarafların akıl ve diplomasi yoluyla hareket etmesi gerektiğini ve düşülen hataları tekrarlamanın yalnızca umutlarımıza vurulan prangalar olacağını vurgulamak istiyoruz. Bizler savaşın değil barışın çocukları olmak, Mehter Marşı değil Dillirga dinlemek istiyoruz! Bu vesile ile CTP Gençlik Örgütü olarak Kıbrıslı Rum çözüm güçlerinden Sn. Anastasiades üzerindeki baskıyı arttırarak özellikle siyasal eşitlik ve aktif katılım temelinde varolan sorunların şu anki konjonktürde doğal takvim olarak nitelendirilen Temmuz ayına kadar çözülmesi için daha fazla çaba harcamaya ve hep birlikte mücadeleyi daha da ileriye taşımaya çağırıyoruz. Popülizm, şövenizm ve milliyetçiliğin böldüğü adamızı birleştirmek için CTP Gençlik Örgütü olarak son nefesimize kadar mücadele etmeyi sürdüreceğimizin altını çizer, liderleri de bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ederiz.

CTP Gençlik Örgütü