Talebimiz ve hedefimiz kadına politik, ekonomik ve sosyal yaşamda tam bir eşitliktir

CTP Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

Bu yıl kadınların özgürleşme mücadelesinin sembolü olan 8 Mart Covid-19 pandemisinin etkisi altında kutlanmaktadır. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de pandemi ile geçen bir yıl içinde kadınlar özellikle genç kadınlar erkeklerden iki kat daha fazla işsiz kaldı, sağlık hizmetlerinde ön cephede daha çok savaştı, bakım hizmetlerindeki yükleri arttı, ülkesel kapanma dönemlerinde artan ev içi şiddete maruz kaldı. Covid-19 pandemisi kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği daha da derinleştirdi, kadınları yoksullaştırdı. Özellikle özel sektör çalışanı kadınların yaşamakta oldukları sorunlar daha can yakıcı bir durumdadır.
Dünyanın her yerinde ve ülkemizde kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlikler sürmektedir. Ülkemizde kadın işsizliği erkeklere oranla en az 1.5 kat fazladır, istihdam edilen nüfusun sadece %33’ü kadındır. İş dünyası ve devlet kurumları yönetici kadrolarında, medyada, yerel yönetimlerde, siyasette kadın temsiliyeti kabul edilemeyecek kadar azdır. Kadınlar kadın olmaktan ötürü ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmaktadır. Devlet kurumları ayrımcılığa ve şiddete uğrayan kadınlara yeterli desteği vermekten çok uzaktır.
Evde bakım hizmetlerinin yükü ücretsiz bir emek olarak kadınların omuzlarındadır. Ülkemizde çocuk, yaşlı, engelli bakımlarından geleneksel olarak kadınlar sorumlu tutulmaktadır. Dahası pandemi sürecinde okula gidemeyen çocukların eğitimlerine yardım etme görevi annelerin sorumluluğuna verilmiştir. Çalışan annelerin özellikle tek ebeveyn ise, okulların ve etütlerin kapalı olduğu içinden geçtiğimiz günlerde işlerine devam edebilmeleri çok zorlaşmış, hatta bazıları için imkansız hale gelmiştir.
Kadınların ve kız çocukların güçlendirilebilmesi için;

• -Yaşlı ve engelli bakımevlerine, ücretsiz kreşlere;

• -Şiddeti önlemek için sosyal hizmetlerin, polis teşkilatının ilgili birimlerinin genişletilmesine, şiddetle mücadele eden kadın örgütlerinin güçlendirilmesine, kadın sığınma evlerine;

• -Ücretsiz emek olan evde bakım hizmetlerinin, tarım ve hayvancılık işçiliğinin değerlenmesine;

• -Kadının cinsel sağlığı ve doğurganlık hakları için ulaşılabilir sağlık hizmetlerine, yasal değişikliklere ihtiyaç vardır.

Kadın haklarını insan hakları olarak gören, kadın erkek eşitliğini demokrasinin temeli olarak kabul eden, emek mücadelesini yükselten, sürdürülebilir kalkınma için nüfusun yarısı olan kadın ve kız çocukların güçlendirilmesi gerektiğini savunan, kurtulmanın tek başına değil hep beraber olabileceğini bilen, nesiller boyu eşitlik düşüncesini ülkemizde hakim kılmak çıkan mücadelemiz sürecektir.
Uzun yıllardır ülkemizin “sorun” kelimesi ile birlikte anılıyor olmasının ve henüz çözüme ulaşamamış olmamızın sosyokültürel, ekonomik ve politik yaşamlarımızda olumsuz etkileri artarak sürmektedir. İki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayanan federal bir Kıbrıs’a ulaşabilmek için Kıbrıslı kadınların görüşmelerde aktif olarak çalışmasının barışın sağlanmasında ve sürmesinde yaşamsal bir rolü olacaktır. Birleşmiş Milletler’in 1325 sayılı Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde ülkemizin çözüme ulaşması için kadınların tüm karar alma düzeylerinde daha fazla temsil edilmeleri gerekmektedir.

Çaresiz değil güçlü kadınlar, ne yapacağını bilmez, yetersiz değil donanımlı destek ve hizmet sağlayan kurumlar, korkak değil cesur siyasi irade istiyoruz.
Talebimiz ve hedefimiz;
Kadına politik, ekonomik ve sosyal yaşamda tam bir eşitliktir.

Yaşasın 8 Mart
Yaşasın Kadın Dayanışması

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü
07.03.2021