Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar Sağlık Bakanlığı’nı ziyaret ederek Bakan Ünal Üstel’e ülkedeki Covid-19 pandemi yönetimi ile ilgili CTP’nin görüş ve önerilerini iletti. Geçtiğimiz bir yılda Covid-19 pandemisinin ülkemizde yarattığı sağlık krizinin yanı sıra ekonomik ve sosyal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi, muhtemel yeni dalgaların sağlık sistemi tarafından göğüslenebilmesi için bir takım önerilerde bulunan CTP heyeti, salgında gelinen son noktayı da değerlendirme fırsatı yakaladı. CTP heyetinin görüşmede Üstel’e yaptığı değerlendirme ve öneriler şöyle sıralandı:

AŞILAMA PROGRAMI VE TAKVİMİ
“Sağlık ve ekonomik krizle baş edebilmekte aşılama en öncelikli konudur. İlkbahar aylarında aşılamanın tamamlanması hedeflenmelidir. İleri yaş ve sağlık çalışanlarından sonra kronik hastaların aşılanmalarının süratle tamamlanması gerekmektedir. Hemen ardından ekonomik iyileşmeyi sağlayacak olan sektörlerin yaygın ve hızlı aşılanmasına geçilmelidir. Gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse Avrupa Birliği tarafından temin edilen aşıların ülkemize gelmesi miktar olarak artırılmalı, tedarik süresi kısaltılmalıdır. Aşılamada toplumun adalet duygusunu zedeleyen uygulamalardan kaçınılmalı, aşılama işlemi mutlaka şeffaf yürütülmeli, veriler dijital ortama aktarılmalıdır.”

TEST UYGULAMALARI
“Yeni normale uyum sağlanması, güvenli açılma ve açık kalabilmekte test sayılarının yüksek olması hayati öneme sahiptir. Bu süreçte 6000 test hedefi yeterli olmayacaktır. Uluslararası onay almış hızlı antijen testlerinin derhal ülkemizde de kullanılmaya başlanması gerekmektedir. Bu sayede test sayısı artabilecek, vakalara erken tanı konabilecek, toplum içi bulaş baskılanacak, hastaların erken tedavi alma imkanı olacaktır.”

VARYANT ANALİZLERİ
“Geçtiğimiz sonbahardan itibaren COVID-19 varyantları dünyanın gündemine gelmiştir. Yeni varyant virüs geçtiğimiz Aralık ve Ocak ayından itibaren ülkemizde de mevcuttur. Bulaşıcılığı ve hasta etme potansiyeli çok daha fazla olduğu için yeni varyantların ülkemizdeki izlerinin sürülmesi gerekmektedir. Bunun için laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesi, eksikliklerin tamamlanması, bütçe, teçhizat ve insan kaynağının oluşturulması ivedilikle tamamlanmalıdır.”

YENİ DALGAYA HAZIRLIK
“Ocak ayında kullanıma giren yeni Acil Durum Hastanesi yatak kapasitemizi bir miktar artırmış olmakla beraber yeni dalgaları göğüsleyecek yeterlilikte değildir. Yeni Girne Hastanesi’nin geç kalınmadan bitirilmesi gerekir.”

COVID DIŞI HASTALARIN HİZMETLERİ, İLAÇ EKSİKLİKLERİ
“Geçen bir yılda covid dışı hastaların hizmetleri aksamış, ilaç eksiklikleri had safhaya ulaşmıştır. İlaç temini işlemlerinde bir tıkanıklık olduğu aşikardır. Hastanelerimizde ilaçların yanı sıra giderilmesi gereken malzeme eksiklikleri de vardır. Covid dışı hastaların tedavileri göz ardı edilmemeli, ötelenmemelidir.”

ACİL EYLEM PLANI
“Bir yılı geçmiş olduğu halde vakaların artması, sağlık çalışanlarının hastalanması halinde uygulanacak olan acil eylem planı hala daha yapılmamıştır. Böyle bir durumda hangi hastanelerin ve hangi sağlık çalışanlarının devreye gireceği planlanmamıştır.”

SAĞLIK TEŞKİLAT YASALARI
“Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Dairelerin Teşkilat Yasaları güncellenmeli, hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının Kamu Hizmeti Komisyonu eliyle atamaları tamamlanmalı ve eksiklikler giderilmelidir. İlgili yasa değişiklik tasarıları Meclis komitelerinde beklemektedir. CTP olarak yasa çalışmalarına her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.”

TEMASLI TAKİBİ VE KARANTİNA UYGULAMALARI
“Temaslı takibi ve karantina denetimlerindeki eksikliklerin ülkeyi yine hızlı bir kapanmaya götürmesi kaçınılmazdır. Temaslı takibi güçlendirilmeli, ülkeye gelişler karantina denetimlerinin yapılabileceği kadarla sınırlandırılmalıdır. Sağlık Bakanlığı sağlıktaki meslek örgütleri ve sendikalar ile yakın işbirliği ve diyalog dahilinde çalışmalarını yürütmelidir.”