CTP Girne İlçesi, Girne Belediye Başkanı nidai Güngördü’nün BELPAZ çalışanları için Toplu İş Sözleşmesi önerisini reddetmesi hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

Girne Belediyesi’nde CTP’li Belediye Meclisi üyelerinin ısrarlı talepleri üzerine geçtiğimiz hafta BELPAZ konusunda genel bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Belediye meclis üyelerinin ve başkanın katıldığı genel görüşmede BELPAZ konusu enine boyuna tartışılmıştır. CTP’li belediye meclis üyeleri, 2018 yerel seçimlerinde CTP’nin BELPAZ konusunda ortaya koyduğu vizyona uygun olarak BELPAZ çalışanlarının toplu iş sözleşmesi kapsamına alınarak iş güvencelerinin sağlanmasını ve sosyal haklarının iyileştirilmesini talep etmiştir.
Kamuoyunun bilmesini isteriz ki; CTP’li belediye meclis üyelerinin ortaya koyduğu bu talep Girne Belediye Başkanı Sayın Nidai Güngördü tarafından kesin bir dille reddedilmiştir. Güngördü daha önceki basın açıklamalarımızda da değinmiş olduğumuz üzere öneri karşısında yine öfke kontrolü yapamayarak “BELPAZ işçilerinin toplu iş sözleşmesine dahil edilmesi gibi bir şey kesinlikle söz konusu olamaz. Benim böyle bir vizyonum yoktur! Benden sonra görevi alan isterse bunu yapabilir” diyerek işçilerin sosyal haklarının iyileştirilmesi talebini kesin bir dille reddetmiştir.
2018 yerel seçimleri döneminde belediye idaresi tarafından BELPAZ işçilerine mesaj atılarak Güngördü’nün basın toplantısında bulunmalarını “rica ettiğini” de göz önünde bulundurduğumuzda BELPAZ çalışanlarının iş güvencesine sahip olmasının istenmemesi oldukça doğaldır.
Her geçen gün aynı işi ve mesaiyi yapan belediye çalışanları ve BELPAZ çalışanları arasında uçurum büyümekte olup bunu asgari düzeye çekmenin tek yolu örgütlenme ve toplu iş sözleşmesidir. CTP olarak vizyonumuz da tavrımız da emekten ve emekçiden yana olmaktır.
Girnelilerin ve BELPAZ çalışanlarının bilmesini isteriz ki; bizler çalışanların sosyal haklarının geliştirilmesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için baskı unsuru olmaya devam edeceğiz. Ayrıca mali kaynağı Girnelilerden toplanan vergilerle sağlanan BELPAZ’ın her kuruşunun nereye harcandığının Girneliler tarafından bilinmesi için yasalar çerçevesinde çeşitli adımlar atmaktan da çekinmeyeceğiz.
Yüzde 99 hissesi Girne Belediyesi’nin, yüzde bir hissesi ise Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin olan bir şirket her ne kadar Fasıl 113’e göre kurulmuş olsa da esasen kamu kurumu niteliğinde bir şirket olup harcamalarının idari ve mali denetimin dışında olması kabul edilebilir değildir. Bu çerçevede Girnelilerden toplanan her kuruşun Girnelilerin yaşam kalitesinin artırılmasına harcanması, açıklık ve şeffaflıkla hareket edilmesi için her türlü yasal hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi tekrardan vurgulamak isteriz.

CTP Girne İlçe Yönetim Kurulu
06.07.2020