KTHY’nin batışını araştırmak için kurulan meclis komitesinin başkanı, üyelerden habersiz hazırladığı raporun altına imza atıp basına sızdırınca komite üyeleri ateş püskürdü.

Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın bugünkü duruma gelmesinin nedenlerini araştırmak üzere yaklaşık iki yıl önce kurulan Kıbrıs Türk Hava Yollarını Araştırma Komitesi, CTP-BG’li komite üyeleri tarafından amacının dışına çıkmakla suçlanarak kınandı. Söz konusu komitenin başkanlığını yapan Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Afet Özcafer, komite üyelerini bir yıldır toplantıya çağırmazken, çalışma yapmayan komite adına, altında imzası bulunan bir rapor hazırladı.

 

RAPOR TÜZÜĞE AYKIRI

Başkanın çağrısı üzerine ilk toplantısını 2 Ağustos 2010 tarihinde yapan komite, dokuzuncu toplantısını 1 Mart 2011 tarihinde yaptıktan sonra 14 ay boyunca toplanmadı. ‘Yapılan çalışmaların yeterli olduğu’ gerekçesiyle, komitenin kararı olmadığı halde komite başkanı, içtüzüğün 120’nci maddesinin (7)’nci fıkrasına aykırı olarak geçerliliği olmayan bu rapor taslağını hazırladı.

 

2004 ÖNCESİNİ VE 2009 SONRASINI İÇERMİYOR!

Gizlilik kararı olduğu halde basına sızdırılan bu ‘rapor’, CTP-BG’li komite üyeleri Kadri Fellahoğlu ve Teberrüken Uluçay tarafından da basından öğrenildi. Üyeler, komite tarafından alınan gizlilik kararını hiçe sayan bu tavrın kabul edilemez olduğunu belirterek, “2004 öncesi ile 2009 sonrasını içermeyen bu sahte rapor taslağının, meclis dışında hazırlandığı gerekçesiyle geçerliliği yoktur” diyerek tepkilerini dile getirdi.

 

İHALE ZARFI KAYBOLDU… RAPORDA BU DA YOK!

CTP-BG grubu adına açıklama yapan Teberrüken Uluçay şunları söyledi:

“Bizler Meclis içtüzüğüne ve komitenin oluşum gerekçesine uygun olarak raporun bütünlüklü bir şekilde, komiteye verilen tüm bilgiler ve tutanaklar ışığında hazırlanmasını önerdik. Bunun yanında raporun Meclis tatile girmeden önce hazırlanarak Meclis Başkanlığı’na sunulabilmesi için yoğun bir çalışma temposu ile çalışmaya hazır olduğumuzu ısrarla belirttik. Ayrıca 2009 yılı sonrası ihaleye çıkan KTHY’nin ihale zarfının kaybolmasının ve havayolumuzu yaşatmak amacıyla herhangi bir icraat yapılmaması ile ilgili herhangi bir bilginin taslak raporda yer almamasını da kabul etmiyoruz. Bu hususların olmadığını varsayma çabası içerisinde olan komite başkanının bu taslak raporu bir kenara koyup, komitede tutulan tutanaklardan ve ilgili yerlerden alınan bilgiler ışığında, tüm komite üyelerinin de katkı koyacağı yeni bir rapor hazırlamaya karşı olmasına da herhangi bir anlam vermiyor ve başkanın bu tavrını kınıyoruz.”