CTP Gençlik, NEDİSİ’nin EOKA etkinliğine katılmasını eleştirdi

CTP Gençlik Örgütü, bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgütlerin, Kıbrıs’ta çözümü zorlamak adına kurdukları ‘CYWECAN’ isimli platforma üye olduğu halde DİSİ’nin Gençlik Örgütü NEDİSİ’nin, EOKA’nın kuruluş yıldönümüyle ilgili düzenlenen etkinliğe aktif olarak katılmasını eleştirdi. Açıklama şöyle:

Bilindiği üzere bir süre önce bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgütler, Kıbrıs’ta çözümü zorlamak, gençliği bu konuda bilgilendirip halkı daha dinamik hale getirmek adına CYWECAN adında ortak bir platform kurmuştur. Bu platformun paydaşlarından biri olan DİSİ’nin Gençlik Örgütü NEDİSİ, 1 Nisan 2016 tarihinde EOKA’nın kuruluş yıldönümüyle ilgili etkinliğe aktif olarak katılmıştır. Bizlerin Kıbrıs’ta çözümü zorlamak için ortak alanda mücadele vermeye çalıştığımız bir ortamda NEDİSİ’nin Kıbrıslı Türklere saldıran, etnik milliyetçilik çerçevesinde ENOSİS’i savunan paramiliter bir terörist organizasyonun kuruluş etkinliğine katılması ve NEDİSİ’nin üyelerinin üzerinde ENOSİS yazılı kıyafet ve EOKA üniformalarıyla yürümeleri, bizleri derinden yaralamıştır.
Bilinmelidir ki CTP Gençlik Örgütü çözüm için yıllardır verdiği mücadelede toplumsal dönüşümün en önemli aktörü olmuş, bu uğurda iki toplumlu görüşmeleri ve barış çalışmalarını merkezine koymuştur. Bu mücadeleyi sekteye uğratacak her hareketin karşısındadır.
Oluşan yeni konjonktürde öncelikle NEDİSİ’deki arkadaşlarımızla görüşeceğimizi ve ardından CTP Gençlik Örgütü olarak bu durumu ilgili organlarımızda değerlendirip gerekli tüm adımları atacağımızı kamuoyuna duyurur, saygılarımızı sunarız.

CTP Gençlik Örgütü

04.04.2016