Kadınların sürece katılımı ele alındı

CTP Kadın Örgütü ve POGO Kadın Hareketi AB Parlementosu ev sahipliğinde ortak “Kıbrıs’ta Eşitlik: Engeller ve Öneriler” paneli düzenledi. Panel 20 Nisan Çarşamba AB Evi’nde gerçekleşti.

CTP Kadın Örgütü ve POGO Kadın Hareketi AB Parlementosu ev sahipliğinde ortak “Kıbrıs’ta Eşitlik: Engeller ve Öneriler” paneli düzenledi. Panel 20 Nisan Çarşamba AB Evi’nde gerçekleşti.
Panele CTP Kadın Örgütü Başkanı Çelen Özkaynak, CTP Dışilişkiler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam, AKEL’den Politbüro üyesi Stefanos Stefanu ve POGO Genel Sekreteri Skevi Kukuma ve katılarak konuşma yaptı. Portekiz’in Avrupa Birliği Parlementeri ve Portekiz Komünist Partisi üyesi João Pimenta Lopes de internet üzerinden canlı bağlantı yaparak panelde konuşma yaptı.

STEFANU: KATKILAR YADSINAMAZ
AKEL Politbüro Üyesi Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorununun çözümünde önemli ilerlemelerin olduğu bilindiğini, Bu ilerlemelerde AKEL ve POGO’nun çabalarının yadsınamayacağını söyledi. Stefanu, “AB’nin uyguladığı kemer sıkma politikaları bizleri kötü etkilemektedir. Cinsiyetler arası eşitsizlik yaratmaktadır. Bu ülkemizdeki kadınları olumsuz etkilemektedir. Kadının ekonomiye olan katılımını ve katkısını azaltmaktadır” dedi.

ÖZSAĞLAM: KADINLARIN ROLÜ ÇOK DAHA ÖNEMLİ
CTP Dışilişkiler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam, müzakere sürecinde kadınların rolü erkeklerden daha önemli olduğunu ifade etti. Özsağlam, “Savaşlarda daha çok acıları çeken kadınlar ve çocuklardır. Kadın bakış açısıyla barışa ulaşmak bana göre daha kolaydır. Kıbrıs Türk toplumuna baktığımızda kadınların haklarının 1970li yılların sonunda yer bulmaya başladığını görmekteyiz ancak bu sadece hukuksal anlamda olmuştur. Pratikte uygulanamıyor. Dünyada kadın haklarının ne ileri düzeyde olduğu ülkeler Finlandiya, İsveç, Norveç gibi ülkelerde bile kadınlar erkeklerin aldıkları ücretlerin %20 altında aldıklarını gösteriyor. Bana mutluluk veren şudur ki siyasal partiler içerisinde kadın kotası bağlamında en ileri düzeyde çalışmalar yapan bir siyasal parti mensubuyum. Kadınlarımız gayet aktiftirler ve daha da aktif olmalıdırlar” şeklinde konuştu.

LOPES: AVRUPA NÜFUSUNUN %24’Ü YOKSULLUK RİSKİ ALTINDA
Portekiz Komünist Partisi üyesi João Pimenta Lopes Avrupa’da zengin ve yoksullar arasındaki uçurumun gittikçe büyüdüğünü, yoksulluğun artmasındaki en önemli sebeplerden bir tanesinin de devletin yerine getirdiği görevlerin bir bir yok edilmesi olduğunu dile getirdi. Lopes, “Aile yardımı, işsizlik ödeneği, hastalık ödeneği gidi sosyal güvencelerin kesilmesi bunların başında gelmektedir. Aralık 2015 verilerine göre AB nüfusunun %24’ü yoksulluk riski altında yaşamaktadır ve bu %24’ün çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Özellikle yalnız annelerin bu risk grubunda en savunmasız olduğu görülmektedir. Kadınların çocuk, hasta ve yaşlı bakımından sorumlu tutulmaları iş olanaklarını sınırlamakta, maaş ödemelerinde ve işe alımda ayrımcılıkla karşılaşmalarına sebep olmaktadır. Bu gibi hizmetlerin devlet tarafından karşılanmaması veya bu hizmetler yönelik sosyal yardımların kesilmesi de bu sebeplerden ötürü işsizlik ve ekonomik krizler kadın ve çocukları daha fazla etkilemektedir Bugün kadın ve erkek arasındaki ödenek farkı neredeyse %40tır. Son olarak Kıbrıslı Türk ve Rum halkının yeniden birleşme yönündeki mücadelesine Portekiz Komünist Parti olarak dayanışma belirtiyoruz” diye konuştu.

SKEVİ KUKUMA: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
POGO Genel Sekreteri Skevi Kukuma Kıbrıslı kadınların en çok yaşadığı sağlık sorunlarından olan meme kanserine karşı çalışmaların artırıldığını, İstanbul Sözleşmesi’nin imzanlandığını ve işbirliği yapılmaya başlandığını belirtti. Kürtaj yasasının çalışması gerketiğine değinen Kukuma, “Bu yasa daha medeni ve çağdaş maddeler içermelidir. Kadına uygulanan şiddete karşı harekete geçilmelidir. Bunun için gruplar oluşturup birlikteliği artırmayı hedeflemekteyiz. Ebeveyn izinleri düzenlemeli ve çalışan annelere daha fazla hak tanınmalıdır” dedi.

ÖZKAYNAK: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTİĞİ BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ OLMALI
CTP Kadın Örgütü Genel Başkanı Çelen Özkaynak, yüzyıllardır yerleşmiş ataerkil toplum yapısına karşı verilen mücadelede kadınların hep birbirlerine destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade etti. Özkaynak, “Toplumsal cinsiyet eşitliği biz sol partilerin ve bu partilerde görev yapan kadın yöneticilerin birinci önceliği olmalıdır. Elbette bu konuda yıllardır yürüttüğümüz çalışmalar artık meyvelerini vermeye başlasa da daha yürümemiz gereken çok yol vardır. CTP toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı duyarlı bir sol parti olarka yıllardır %30 cinsiyet kotası uygulamaktadır. Bu kota partinin tüm yetkili organlarında uygulanmaktadır. CTP demokratik çağdaş ve eşitlikçi bir gelecek yaratma adına toplumsal cinsiyet eşitliğini siyasetin her alanına yaymak göreviyle meclisimizde siytasal partiler yasasını değiştirerek tüm partiler için %30 cinsiyet kotası getirmiştir. Gerekli bütün yasal düzenlemerin yapılması toplumdaki cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmaya yeterli değildir. Toplumdaki eşitlik anlayışı değişmeli, kadına yüklenen toplumsal bakış değişmelidir. Toplumsal olarak cinsiyet eşitliğinin hayatımızın her alanına yerleşmesi için gerkeli ve önemli noktalar vardır. Bunların bazıları siyaset ve kamuya katılımda kadına öncelik tanınması, aile içinde kararların birlikte alınması ve sorumlulukların birlikte paylaşılması, ailedeki kız ve erkek çocukların yetiştirilmesinde eşit davranılması, ayrımcılıkla mücadelenin geliştirilmesi gibi. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusu okullarda ders olarak okutulmalıdır” diye konuştu.