Cesaret gerektiren en önemli uğraş barışı kurmaya çalışmaktır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Imagıne projesi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

Uluslararası toplumda kabul görmeyeceğini bile bile bir yandan “iki eşit egemen devlet” iddiasını ortaya atan Tatar, diğer yandan toplumlar arası güveni bozacak adımlar atmaya devam etmektedir.
Israrla ve inatla sürdürdürülen ayrılıkçı politikalara, her geçen gün bir yeni unsur eklemeyi hedef olarak belirleyen Tatar, altı yıldır başarıyla sürdürülmekte olan “Imagine” projesinin ortadan kaldırılması yönünde bir girişim yaparak bu politikalara bir yenisini daha eklemiştir.
Toplum içerisinde insani ve evrensel değerlerin gelişimini öngören, ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik tutumları geliştiren böylesine önemli bir çalışmada hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin yer almasını engelleme girişimi, aslında Tatar’ın topluma neyi reva gördüğünün de bir ispatı niteliğindedir.
Gerek Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında gerekse Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşamayı seçen farklı kültürlere sahip gençlerin barış ve işbirliği anlayışını geliştirecek, farklılık içinde birlik kültürünü yaşatacak, barış kültürünün gelişmesini sağlayacak bir projenin askıya alınması son derece anlamsız bir girişim olup Kıbrıslı Türkleri dünyadan daha da izole edecek bir girişimdir.
Öğrencilerin bir araya gelerek barış kültürünü geliştirmesi ve şiddete karşı bir duruş geliştirmesi yönünde çalışmalar yapmasının önüne geçmenin mantıklı hiçbir açıklaması olamaz. Gençlerin, bir arada yaşama kültürünü geliştirerek ayrımcılığa karşı tutum geliştirmesinden, öğretmenlerinse bu yöndeki bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik etkinlikler yapmasından rahatsızlık duyması ise hiçbir biçimde kabul edilemez. Bu tutum tam da iptal edilen bu etkinliklere en çok Tatar’ın ihtiyaç duyduğunu göstermektedir ve kendisine tavsiyemiz askıya aldığı programlara bizatihi katılarak kendini geliştirmesidir.
Genç neslin bilgiyi eleştirel biçimde yorumlayabilmesi ve bu yönde iletişim becerilerini geliştirmesi Tatar’ı rahatsız etmesi normaldir. Ancak CTP, bu topraklarda yaşayan gençlerin ayrımcılıkla baş edebilmesi, ön yargıların nedenlerini anlayabilmesi, çoğulculuğu benimsemesi, eşitlik ve hoşgörü kültürünü geliştirmesi, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı tutum geliştirmesi konularına sonsuz destek vermektedir ve vermeye de devam edecektir.
Toplumlar içerisinde cesaret gerektiren en önemli uğraş barışı kurmaya çalışmaktır. Cesaret gerektiren en önemli çaba barışı arama, barış kültürünü yerleştirme çabasıdır. Bu çerçevede CTP nasıl ki, geçmişte tarih kitaplarından şoven unsurların ayıklanması konusunda cesaret gösterip adım atmışsa, barış kültürünün geliştirilmesi için ortaya konacak her türlü iş ve projeye sahip çıkacak ve gerekirse bu proje de dahil olmak üzere barışı kurma çabalarının uygulanmaya devam edebilmesi için sorumluluk üstlenecektir.

Asım Akansoy
CTP Genel Sekreteri
04/11/2022