CTP Kadın Örgütü: Sibel Siber’e yapılan seviyesiz eleştirileri kınıyoruz!

CTP Kadın Örgütü, CTP Lefkoşa milletvekili ve Meclis Başkanı Sibel Siber’e bir fotoğraf üzerinden yapılan seviyesiz eleştirileri kınayarak tepki gösterdi.

Açıklama şöyle:

Yıllardır toplumumuzda insan hakları ve özellikle kadın haklarının toplumsal cinsiyet eşitliği temeline dayalı demokratik, özgürlükçü ve adil bir düzen içerisine oturtulması yönünde mücadele vermekteyiz. Her ne kadar bireylerin demokratik haklarından doğan eleştirme haklarını, toplumumuzu daha ileriye taşıyabilecek fikirler ve tartışma alanları yaratabilmesi açısından destekliyor olsak da bu eleştirilerin kişilerin etik, ahlaki veya hukuksal haklarının ihlaliyle bir saldırıya dönüşmesinin de o denli karşısındayız.

Bu bağlamda, CTP Lefkoşa milletvekilimiz ve Meclis Başkanımız Sayın Sibel Siber’in, 1 Eylül’de TC Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemizi ziyareti esnasında bulunduğu makamı temsilen katıldığı karşılama töreninde çekilen bir fotoğrafın, medya ve sosyal medya üzerinden yayılarak yayınlanması üzerinde yapılan yorumların, Sayın Sibel Siber’in temsil ettiği makam ve kişilik haklarına yönelik, özellikle kadın haklarına aykırı çirkin, etik ve ahlaki değerlerden yoksun haksız saldırılar olduğunu, bu tür saldırıların kişi hak ve özgürlüklerine yönelik büyük bir yıkım olarak demokratik yaşamımıza darbe vurduğunu belirtiriz. Bu tür eylemleri yapanları ve bunlara alet olanları şiddetle kınarız.

CTP Kadın Örgütü