Türkiye’den ülkemize tedarik edilen su ile ilgili anlaşmanın imzalanması sürecinde yaşananlar kamuoyunun bilgisindedir. Suyun kamu yararına, etkili, işlevsel, sürdürülebilir ve planlı bir şekilde kullanılabilmesi için ciddi bir çaba ortaya konmuş, nihayetinde anlaşma imzalanmış ancak UBP-DP Hükümeti’nin on altı aylık görev süresi içerisinde bu alanda ciddiye alınabilecek hiçbir gayret sarf edilmemiştir. Bir yandan su denize akmış, diğer yandan hiçbir plan ve programa dayanmadan tamamen partizanca saiklerle verilen kuyu izinleriyle doğal kaynakların savurganca kullanımı devam etmiş, birçok beldede, hayvancının, tarımla uğraşan kesimlerin, hatta hane halkının ödeyemeyeceği su faturaları ortaya çıkmış, belediyelerin bütçeleri sarsılmaya başlamıştır.

Hal böyleyken Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un 25 Ağustos 2017 tarihinde basında yer alan açıklamalarından Türkiye Cumhuriyeti’nden kablo ile elektrik getirme projesinin bu yıl bitmeden uygulamasına başlanmasının planlandığı öğrenilmiştir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak daha önce gerek Meclis’te yapılan konuşmalarda, gerekse kamuoyuna yapılan açıklamalarda, ciddi bir fizibilite çalışması yapılarak, elektrik enerjisini ucuzlatan, arz güvenliğini sağlayan, bizi şu anda elektrik alanında yürürlükte olan sözleşmedeki yanlış düzenlemeler dolayısıyla karşılaşmakta olduğumuz sorunlarla boğuşmak zorunda bırakmayacak ve izole sistemimizi Avrupa’nın enterkonnekte sistemine bağlamamızı sağlayacak olan bir anlaşmayı desteklediğimizi açıklamıştık.

Bununla birlikte Sayın Bakan tarafından yapılan açıklamanın hiçbir yerinde bu hassasiyetlere yanıt verecek bir çalışmanın sürdürüldüğüne dair herhangi bir ibare yoktur. Halkımızın tamamını, ekonominin başta üretenler olmak üzere tüm sektörlerini yakından ilgilendiren böyle bir konuda şeffaflığın sağlanmamasını, konunun kamuoyunun gündeminden ısrarla kaçırılmasını ve bir oldubitti yaratmaya çalışılmasını kabul etmemiz mümkün değildir.

Yaşananlar açıkça göstermektedir ki bu hükümet su ve elektrik gibi halkımız açısından yaşamsal önemdeki konularda yönetim ciddiyet ve basiretine sahip değildir. Su alanındaki plansızlık ve programsızlık dolayısıyla Türkiye’den gelen suyun da, su kaynaklarımızın da savurganca kullanıldığını, elektrikte KIB-TEK’in siyasetten arındırılması yönündeki ihtiyaç ortadayken kurumun adının her gün yeni bir şaibeyle anıldığını kamuoyu bilmektedir. Bu şartlar altında tamamen seçimlere ve siyasi destek devşirme gayretiyle menfaat dağıtmaya odaklanmış azınlık hükümetinin bu gibi ciddi ve kamu yararını yakından ilgilendiren işlere on altı ay içerisinde sergilediği ciddiyetsizliği bulaştırmamasının halkımız açısından en hayırlısı olacağı açıktır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi