Cumhuriyetçi Türk Partisi, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

Küresel düzeydeki COVID-19 salgını nedeniyle yaşadığımız olağan dışı koşullar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de İşçi ve Emekçi Bayramı 1 Mayıs’ın meydanlarda kutlanmasını olanaksız kılmıştır. Bu koşullar altında meydanlarda olamasak da tüm emekçiler gibi biz de 1 Mayıs’ın coşkusunu ve mücadele azmini yüreğimizde hissediyoruz.
Üzülerek görüyoruz ki bu kriz tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ekonomisini de derinden etkilemiş, tüm dünyada milyonlarca insanın işsiz kalmasına neden olmuştur. Ülkemizde de bu krizden en çok işçiler ve emekçiler etkilenmiştir. Tüm uyarılarımıza rağmen hükümet antidemokratik, hukuk dışı ve sosyal adaletten yoksun uygulamaları ile krizin faturasını işçi ve emekçilere ödetiyor. Özellikle kamu dışı ve örgütsüz bir şekilde çalışan işçiler kısmi çalışma, çok düşük maaş desteği ve hukuka aykırı işsizlik ödeneği gibi uygulamalarla açlığa ve sağlıksız yaşam koşullarına itiliyor.
İçinde bulunduğumuz koşullar örgütlü mücadelenin, birlik ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. “Emek En Yüce Değerdir” şiarına yürekten bağlı olan CTP faturanın çalışanlara çıkarılmasına, haklarının budanmasına asla göz yummayacaktır.
1 Mayıs Dünya çapındaki emekçilerin mücadele ve dayanışma günüdür. Dünya çapındaki bu kriz uluslararası boyutta bir dayanışma ile aşılabilir. Ancak biz içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle arzu ettiğimiz olanaklara erişemiyoruz. Bu da bize uluslararası toplumla mutlaka buluşmamız gerektiğini gösteriyor. Bunun yolu da federal çözümdür.
CTP her zaman olduğu gibi bu süreçte de demokrasi, insan hakları, sosyal adalet, emek ve federal çözüm mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Yaşasın 1 Mayıs

Cumhuriyetçi Türk Partisi