Erhürman: Hükümetin Aldığı Kararlar Sosyal Adaleti Zedeliyor!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bilim kurulunun “açılma kriterleri”ni açıklaması gerektiğini söyledi. “Tek kriter test sayılarını artırmak ve pozitif vaka bulmamak mıdır? Sağlıktaki eksikliklerin giderilmesi de bir kriter değil midir? Bu eksiklikler giderildi mi? Bu konudaki veriler nelerdir? Geçen hafta da sorduk, yanıt alamadık. Bilim Kurulu’nun açılma konusundaki kriterleri nelerdir” diye sordu.

Covid-19 pandemi süreci içerisinde açılma kriterlerinin ortada olmadığını söyleyen Erhürman, Meclis’te yer alan dört muhalefet partisinin her şeyi medyadan takip etmek zorunda kaldığını ifade ederek, Meclis’in devre dışı bırakılmasının kabul edilebilir olmadığını söyledi. Meclis Genel Kurulu’na hitap eden Erhürman, içerik itibarıyla karşı olmadıkları ancak yasayla düzenlenmesi gereken konularda düzenlendikleri için Anayasa’ya aykırı olan “yasa gücündeki kararnameler” konusunda da başka konularda olduğu gibi muhalefetin yapıcı davrandığını ve bu kararnamelerden ikisinin muhalefetin girişimiyle bugün ilgili komiteden geçerek Genel Kurul’un gündemine geldiğini söyledi. Hükümete seslenen Erhürman “Bu yapıcı tavra karşın işbirliğini bırakın istişareye bile yanaşmıyorsunuz. İlk günden beri olağan dönemlerde dahi teamül haline gelmiş istişare süreçlerini çalıştırmıyorsunuz. Bu sürecin en önemli aşamalarından biri olan açılma planını bile medyadan öğreniyoruz” eleştirisini yineledi. Kimi bakanların televizyon programlarında “Muhalefet bize telefon açıp sorsaydı” gibi bir yaklaşım sergilediğini anlatan Erhürman, istişare sürecini çalıştırması gerekenin hükumet olduğunu, kararları aldıktan sonra muhalefetin telefon açıp sormasını beklemeyi anlamanın mümkün olmadığını kaydetti.

“YARATILAN SOSYAL ADALETSİZLİK CİDDİ SOSYAL SORUNLARA GEBEDİR”
İşçilere 1,500 TL’lik maaş desteği konusunda işverenin başvuru ve işçiyi işten belli bir süreyle işten çıkarmama şartının getirilmesine dikkat çeken Erhürman, bu durumun yanlış olduğunu, işçinin hakkının işverenin belli koşulları yerine getirmesine bağlanamayacağını anlattı. Hükümeti sorgulayan Erhürman “İşçi durdurmayı yasaklayacağız dediniz. Açıkladınız ancak yasaklamadınız. Sonra döndünüz işten durdurulan evli ve çocuk sahibi işçinin işsizlik ödeneğini 2,600 TL’den 1,500 TL’ye düşürdünüz” dedi. Erhürman, alınan kararların sosyal adaleti zedelediğine dikkat çekerek, bu dönemde kaç kişinin işten durdurulduğunu sordu. “Yanlış yapacaksınız. Ama biz bunu eleştiremeyeceğiz? Bu beklentiyi anlamak mümkün değil” diyen Erhürman, işçilerin asgari sağlık, temizlik ve gıda ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacak bir gelire sahip olabilmeleri için gerekirse iç borçlanmaya gidilmesi gerektiğini, krizden önce “her ihtimale karşı” diyerek iç borçlanmaya giden bir hükumetin bugün işçilerin asgari ihtiyaçlarının karşılanması için iç borçlanmaya gitmemeyi tercih etmesinin kabul edilebilir olmadığını vurguladı ve bu sosyal adaletsizliğin ciddi sosyal sorunlara gebe olduğunun altın çizdi.

“HARCAMA PLANI ÇIKARIN”
İşsizlik ödeneğinin azami 6 ay süreyle ödenen bir ödenek olduğunu hatırlatan Erhürman, ülkenin içinde bulunduğu koşullarda bu işçilerin altı ay sonunda iş bulmasının da son derece güç olduğunu belirterek, bu ücretin düşürülmesi suretiyle tasarrufa gidilmeye çalışılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti. 1500 TL’lik işsizlik ödeneği konusundaki yasa gücünde kararnamenin bir an önce Meclis’e getirilmesini isteyen Ehürman, Başbakan’a da Reel Sektör Danışma Kurulu ve Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun bir an önce toplaması önerisini yaptı. Erhürman, sektörlerin taleplerinin “ortaklaştırılmaya çalışılması” gerektiğini ifade ederek sektörlerden herhangi birinde çöküş yaşanmaya başlamasının diğer sektörler üzerinde de domino etkisi yaratabileceğine dikkat çekti.
“Bir aydan beri talep ediyoruz. Hala ortada bir harcama planı yok. Bir an önce harcama planını çıkarın. Nerelere harcama yapmayı planlıyorsunuz? Kaynak bulma meselesi bunun ardından gelir. Bunun kaynağının bulunması konusunda da ortak aklı yaratalım” şeklinde konuşan Erhürman, “Nasıl ki sağlıkta geç kalmamız pahalıya mal olabilir dediysek, ekonomide de geç kalmamız pahalıya mal olabilir” diyerek hükumete “birlikte çalışma” önerisini yineledi.