Toros: BM parametrelerine bağlı federasyon daha fazla geciktirilmemeli!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne milletvekili Fikri Toros, dün akşam online olarak düzenlenen “The Cyprus Left” (Kıbrıs Solu) toplantısına katıldı ve Kıbrıs Sorununa dair görüş ve fikirlerini paylaştı. CTP’nin kuruluşundan bu yana Kıbrıs’ta ve bölgede barış, demokrasi ve adalete olan bağlılığıyla bilindiğini ifade eden Fikri Toros, ada için vizyonlarının her zaman Birleşik Federal Kıbrıs olduğunu ve bu da aslında CTP’nin siyasi duruşunun omurgasını oluşturduğunu vurguladı. Toros, ilgili tüm BM parametrelerine bağlı, kalıcı bir federasyonun, daha fazla bekletilmemesi gerektiğine inandıklarının altını çizdi.

“JEO-POLİTİK İSTİKRAR TEHLİKE ALTINDA”
“Büyük bir hayal kırıklığı içerisinde geçen ve başarısızlığa uğrayan 2017 Crans-Montana Konferansı’nı takiben, yer alan değerlendirme ve istişare dönemi sonrasında, kapsamlı bir siyasi anlaşmaya yönelik sonuç odaklı müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin sürecin halen devam etmekte olduğunu kaydeden Toros, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sorunun devam eder olması, ortak vatanımızı, sürdürülebilir barıştan, güvenli bir ortamdan, demokrasiden ve refahtan mahrum bırakmaya devam ediyor. Avrupa Birliği’nin temel değerleriyle de çelişen bu mevcut durum, aynı zamanda Doğu Akdeniz’de ihtiyaç duyulan jeo-politik istikrarı da tehdit ediyor.”

“SİYASİ EŞİTLİK VAZGEÇİLMEZ UNSUR”
“Siyasi eşitlik ilkesi, herhangi bir federasyonun vazgeçilmez unsurudur. Tüm BM kararları, siyasi eşitliğin tüm federal organlarda eşit sayısal katılım anlamına gelmese de her iki toplumun çıkarlarının korunması için Federal Devletin karar alma mekanizmalarında etkili katılımı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, iki toplumun siyasi eşitliği, yalnızca bakanlar kurulunda değil, aynı zamanda federal organlarda da dönüşümlü başkanlık ve bir olumlu oyla yer almalıdır. Şunu söylemeliyim ki, eşitlik sadece toplumların “hayati çıkarları” ile sınırlı kalamaz.”

“MEVCUT STATÜKO SÜRDÜRÜLEMEZ”
“25 Kasım 2019’da iki lider BM Genel Sekreteri huzurunda bir araya gelerek statükonun sürdürülebilir olmadığını teyit ettiler. Liderler ayrıca, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların çıkarına, aynı zamanda tüm adanın daha yararına olacak şekilde Kıbrıs sorununa kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunmasının her zamankinden daha acil olduğunu da eklediler. İki liderin, 1991 tarihli ve 716 sayılı dahil olmak üzere, ilgili tüm BM Güvenlik Konseyi kararları ile aynı doğrultuda, siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyona olan bağlılıklarını teyit ettiklerini belirtmeleri özellikle cesaret vericiydi.”

“LİDERLERİN SINIR KAPILARIYLA İLGİLİ VARDIKLARI GÖRÜŞ BİRLİĞİNİ DESTEKLİYORUZ”
“Son salgının ardından Ada geneline yayılma riskine karşı alınan katı önlemler arasında geçiş noktalarının da kapatılması, ne yazık ki iki taraf arasındaki günlük ilişkileri ve işbirliğini engelledi. Ancak, sağlıkla ilgili güncel duruma bağlı olarak, iki lider tarafından 8 Haziran’da geçiş noktalarının aşamalı olarak yeniden açılmaları yönünde vardıkları görüş birliğini cesaretlendirici buluyoruz. Bu olumsuzluk, iklim değişikliği ile ilgili karşı karşıya olunan zorluklarla birleştiğinde, ilişkilerin ve dayanışmanın normalleşmesinin, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların ortak çıkarlarını korumak için gerekli olan etkili ortak eylemlerin kaçınılmaz olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor.
Bu kritik noktada, sonuç odaklı müzakereler hedefi doğrultusunda ilgili tüm konuların tartışılabileceği bir gayri resmi beşli konferansın uygun olan en yakın tarihte gerçekleşebilmesi için iki lideri diyaloglarını güçlendirmeye çağırıyoruz.”

“BM GENEL SEKRETERİ’NİN LİDERLİĞİNE GÜVENİYORUZ”
“Garantör ülkelerin de katılımlarıyla gerçekleşecek olan bu konferansta, tarafların BM parametrelerine bağlı kalmalarını ve müzakereler öncesinde herhangi bir sapma olasılığına fırsat verilmemesi için BM Genel Sekreteri’nin değerli liderliğine güveniyoruz. Stratejik siyasi anlaşma hedefiyle kapsamlı çözüm müzakereleri yolunu açabilmek için, her iki lider de 25 Kasım 2019 tarihinde Berlin’de gerçekleşen gayri resmi toplantı sonrasında yapılan BM açıklamasında belirtildiği gibi, varılan tüm yakınlaşmalara, ortak deklarasyona ve Guterres çerçevesine bağlı kalmalıdır. Süreç boyunca, CTP’nin AKEL ve diğer tüm siyasi parti ve gruplarla işbirliği içinde liderleri desteklemek ve cesaretlendirmek için gerekli olan çabayı esirgemeyeceğinden emin olabilirsiniz. Bu, Kıbrıs solunun da önceliği olmaya devam etmelidir!”