Güneyde çalışan emekçiler işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya!

Kıbrıs’ın Güneyinde çalışan emekçilerin, yeni tip koronavirüs (COVID-19) süreciyle birlikte geçiş noktalarının kapatılması ile başlayan sıkıntısı herkesin malumudur.

13 Mart 2020’den beridir güneydeki iş yerlerine gidemeyen, geçim sıkıntısı çeken ve en önemlisi işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan emekçilerin bu sorununun giderilmesi için ivedi olarak bir çözüm bulunması kaçınılmazdır.

Geçişlerin açılması ile birlikte hayati önem taşıyan sağlık konusunda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin belirlediği bilimsel veriler ışığında önlemler alınmalıdır.

Pandemi sürecindeki kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılmaya başladığı bugünlerde, Güneyde çalışma hayatını sürdüren emekçilerin işsiz kalma tehlikelerini de göz önünde bulundurarak liderleri ve hükümeti bu konuda gerekli adımları atmaya çağırırız. Bu çerçevede, koşulların izin vereceği şekilde geçiş noktalarının açılması ve geçişlere iki taraflı olarak izin verilmesi gerekmektedir.

GÜNEYDE TEDAVİ GÖREN HASTALAR , ÖĞRENCİLER ve PİLE’DE YAŞAYAN YURTTAŞLARIMIZ DA GÖZ ARDI EDİLMEMELİ
Kıbrıs’ın Güneyinde çalışan işçilerin uğradığı mağduriyetin bir benzerini de Güneyde tedavi görmekte olan hastalar yaşamaktadır. Pandemi sürecinde geçiş noktalarının tam olarak kapatılmamış olsa dahi Kuzeyden Güneye geçişlerdeki prosedürlerin karmaşıklığından dolayı tedavisini yarım bırakmak zorunda kalan yurttaşlarımızı da yakından ilgilendiren bu konunun, öğrenci geçişlerinin ve Pile’de yaşayan yurttaşlarımızın sorunlarının da bir an önce liderlerce gündeme getirilmesi gerektiğine inanıyor, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.