Silahlara Değil Barışa Sevdalıyız!!!

 Askerlik, nesillerdir Kıbrıs Türk halkının sorunudur. Zorunlu askerlik süresinde yapılan kısaltmalar neticesinde bugün bir noktaya gelinmiştir, ancak askerlik halen gençlerin önünde hayata atılmada en büyük bariyeri oluşturmaktadır. Gençler en üretken ve verimli çağlarında enerjilerini, ya askerden kaçmaya ya da pentatlon parkurlarına harcıyorlar. Ayrıca sorun burada kalmamakta, Kıbrıs dışındaki pek çok yetişmiş insan ve beyin adaya dönmekte ve ülkesi için çalışmakta tereddüt göstermektedir.

 

Zorunlu askerliği yapmakla bu sıkıntından tamamen kurtulmak mümkün olmuyor. Daha sonraki yıllarda yine Kıbrıs Türk Toplumu seferberlik ve sivil savunma adı altında “savaş eğitimi” almaya devam ediyor.

 

CTP Gençlik Örgütü’nün temel hedefi; iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitlik temelinde federal ve askersiz Kıbrıs’tır. Çözüm oluncaya kadar memleketimizde askerlik dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi profesyonel veya sosyal hizmet alternatifi sunularak bir formata sokulmalı ve bir meslek olarak icra edilmelidir. Kıbrıs Türk Gençliği’nin tüm sorunları çözüm sonrasını bekleyemeyecek kadar hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda özellikle tüm siyasi kesimlere ivedilikle Kıbrıs Türk Gençliği’nin en önemli sorununu ortadan kaldırmak için görev düşmektedir.

 

Kıbrıs Türk Gençliği’nin geleceği için, askerliğin profesyonelleşmesi, Avrupa Birliği uyum yasaları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin son yaptığı düzenlemeler bağlamında vicdani ret hakkının kişisel özgürlüklerimiz içerisine alınması ve Anayasanın sivilleşmesi için gerekli tüm yasa düzenlemeleri yapılmalıdır.

 

CTP Gençlik Örgütü olarak bu sorunu her platformda dile getirmeyi ve ülkemizde askerliğin gerekmeyeceği koşullara ulaşıncaya kadar, şekil değiştirmesini ve kişisel özgürlüklerin tanınmasını talep etmeyi önemli görevlerimizden biri olarak addediyoruz. CTP li gençler olarak geleceğimizi silahlanmada değil gelişimde, savaşlarda değil barışta olduğuna inanıyoruz. Çünkü biz silahlara değil barışa sevdalıyız!!!

 

Haşim Kiracıoğlu

CTP Gençlik Örgütü

Genel Başkanı