Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçe Yönetim Kurulu ve CTP Girne Belediyesi Meclis grubu Girne Belediyesi’nin içinde bulunduğu son durumu değerlendiren basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçe Yönetim Kurulu ve CTP Girne Belediyesi Meclis grubu olarak Girne Belediyesi’nin kent hizmetlerinde geçmişe oranla çok daha gerilere düşmekte olduğunu ve kentte yaşam kalitesinin gün geçtikçe kötüye gitmekte olduğunu endişe ile izlemekteyiz. Başta trafik, kanalizasyon ve yağmur suyu drenajı olmak üzere kent yaşamının birçok alt yapı sorunuyla baş başa olduğu bir dönemde belediyenin ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşanmaya başladığına dair emareler ortaya çıkmaktadır.

ÖDEMELER GECİKİYOR!
Belediye işçilerinin ek mesai ödenekleri ile ilgili dört aya varan geriliklerin söz konusu olduğu bilinmektedir. Bu konunun nereden kaynaklandığı ve bu geriliğin ne zaman telafi edileceğine dair doyurucu bir bilgi verilmemiştir. Ekonomik koşulların her geçen gün ağırlaştığı bir ortamda emeği ile geçinen insanlar bu sebeple mağdur edilmekte ve alacaklarının akıbetinin ne olacağını bilmeyen emekçiler geleceğe endişe ile bakmaktadırlar.
Öte yandan piyasaya olan ödemeler konusunda da gecikmeler yaşandığına dair çok sayıda şikâyet ve bilgi bulunmaktadır. Özellikle küçük ve orta ölçekli esnaf niteliğindeki işyerleri alacaklarını tahsil edemediklerinden dolayı ekonomik güçlük yaşama noktasına gelmişlerdir.

BORÇLANMAYA MI GİDİLİYOR?
Uzun bir süreden beridir Girne Belediyesi’nin yeni bir borçlanmaya gideceği konuşulmaktayken 23 Ekim 2019 tarihli Belediye Meclis Toplantısı’nda Belediye Başkanı ‘‘gündem dışı’’ söz alarak bazı çalışanların emekliye ayrılma döneminin geldiğini ve emekli ikramiyelerinin ödenmesi gerekçesi ile borçlanmaya gitme niyetini ilk kez resmi bir toplantıda dile getirmiştir.
Lefkoşa Belediyesi’nin geçmiş yönetiminin ve Mağusa Belediyesi’nin mevcut yönetiminin yapmış olduğu borçlanmalar ve bunun beraberinde ortaya çıkan faiz yükünün iki büyük belediyeyi getirdiği durum malumdur. Borçlanma işlemi yapılmadan önce Belediye Başkanı’nın halka ne kadar borçlanmaya gideceğini, bunun neden gerektiğini şeffaflık gereği halka açıklama yükümlülüğü vardır. Diğer örnekler orta yerde dururken kurumların sadece bugününü değil geleceğini de ipotek altına alan borçlanma konusunda açık bir şekilde karşısında olduğumuzu bu vesile ile vurgulamak isteriz.
Girne kenti hizmet ve turizm sektörünün en yoğun olduğu kent olup ciddi bir gelire sahiptir. Dolayısıyla 28 belediye içerisinde geliri en iyi olan belediyelerden bir tanesi iken bu ekonomik tablonun ortaya çıkması birçok soru işaretini beraberinde getirmektedir. Nitekim bu tabloyla ilgili 2018 seçimlerinde yer alan adayımız katıldığı her platformda bu konuya işaret etmiş ve belediyenin bu anlamda da iyi yönetilmediğini çeşitli açılardan ortaya koymuştu. Seçimlerin üzerinden daha bir buçuk yıl bile geçmemişken ortaya çıkan tabloya bakıldığında CTP adayının söylediklerinin doğru olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan yaşanan ekonomik sıkıntının ve borçlanma ihtiyacının kaynağının ne olduğuyla ilgili hem biz hem de Girne’de yaşayan herkes doyurucu bir açıklama beklemektedir. Bu çerçevede Girne Belediye Başkanı’na kamuoyuna açık bir biçimde sormak isteriz;
Girne Belediyesi işçilerinin hak ettikleri ek mesai ödenekleri kaç aydır ödenmemektedir? Bu geriliğin kaynağı nedir? Nasıl ödenecektir ve ne zaman düzene girecektir?

Emekliye çıkacak olan belediye personelinin sayısı ve buna bağlı olarak ikramiye miktarları 2019 bütçesinde ne kadar öngörülmüştür? 2019 Bütçesinde emekli ikramiyeleri için ayrılan kalem emekliye çıkacak personelin giderlerini neden karşılayamamıştır?

Emekliye çıkacak personelin ödenekleri bütçede doğru öngörülmüş ise bu kalemde öngörülen miktarın akıbeti ne olmuştur? Bu kalem başka bir ödeneğe aktarılmış ise hangi kalemlere ve neden aktarılmıştır?

‘‘Gündem dışı’’ olarak sözü edilen borçlanma miktarı ne kadardır? Bu miktarın tümü emekli ikramiyeleri için mi kullanılacaktır? Bu miktar hangi şartlarda ödenecektir? Bu kredi işlemi için uygulanacak faiz oranı nedir?

2020 yılında kaç tane daha çalışanın emekli olması öngörülmektedir? Daha bu yıldan emekliye çıkacak personelin ikramiyeleri ödenemez noktaya gelmiş ise 2020 yılında emekli olacak emekçilerin ikramiyeleri hangi yöntemle ödenecektir?

CTP Girne İlçe Yönetim Kurulu ve CTP Girne Belediyesi Meclis Grubu
30.10.2019