Genç İş Adamları Derneği’nin (GİAD), Lefkoşa Türk Belediyesi’nde yaşananlarla ilgili dün yapmış olduğu değerlendirmeler, CTP-BG tarafından da desteklenir nitelikteyken, GİAD’ın yaşananlarla ilgili bazı noktaları gözardı ettiği görülmüştür.

Genel Sekreter Asım Akansoy’un konu ile ilgili açıklaması şöyle:

Genç İş Adamları Derneği’nin (GİAD), Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) hakkında yaptığı açıklamada toplumun hassasiyetlerini gözetmesi ve sosyal duyarlılık göstermesini her şeyden önce olumlu bir adım olarak değerlendirmekteyim. Sivil Toplum örgütleri ve ekonomik örgütlerin siyasi süreçleri değerlendirmesi, sorgulaması oldukça önemlidir, demokratik işleyiş gereğidir.

Dün Dernek tarafından yapılan açıklamada genelleme yapılarak tüm siyasiler aynı kefeye konulmuş, tüm siyasi partiler, belediyeyi mafyanın ellerine bırakan UBP kadar suçlu ilan edilmiştir. Açıklamayı bu yönüyle kabul etmemiz mümkün olmamakla birlikte açıklamayı hazırlayanların, CTP’li Lefkoşa Belediye Meclis üyelerinin çalışmalarını dikkatle incelemedikleri, araştırmadıkları anlaşılmaktadır.

Açıklamada, LTB’nin bu hale gelmesindeki sorumlular objektif olmayan bir bakış açısıyla değerlendirilerek, alınan kararların altında imzası bulunduğu iddiası ile tüm meclis üyeleri aynı kefeye konarak suçlanmıştır.

CTP’li meclis üyeleri defalarca Belediye Başkanı Cemal Bulutoğluları’nı sözlü ve yazılı olarak uyarmış, yapılanlar hakkında hesap sormuştur. Başkan olma ciddiyetinden uzak olan Sayın Bulutoğluları, agresif tavırlarıyla meclis toplantılarını sürekli terörize etmiş, çalışma ortamında huzursuzluk yaratmış ve bu tavırlarından vazgeçmesi için sürekli  uyarılmıştır.

CTP’li meclis üyeleri, Lefkoşa’ya ve en önemlisi Lefkoşa halkına zarar verdiğine inanılan konuların düzeltilmesi için somut adımlar atılmasını sağlamak, belediyeyi içine düşmek üzere olduğu çıkmazdan bir an önce kurtarmak için 2007 yılından bu yana farklı öneri ve eylemlerle ciddi çaba sarf etmişlerdir. Hafızalarımızı yoklamak adına Cemal Bulutoğluları’nın defalarca uyarıldığı halde ısrarla yaptığı bazı şeyleri hatırlatmak isterim:

-227 olan memur kadro sayısını 454’e çıkardıktan hemen sonra CTP’li Meclis Üyeleri, Bulutoğluları’na yazılı bir rapor sunmuştu. Raporu dikkate almaması bir yana sosyal yatırımları yapılmayan işçilerin alımını sürdürdü.

-Yasal olmayan atamalarla belediye içinde kendi grubunu kurdu. Meclistekilerden tepki görmesine rağmen, personel üzerinde baskı ve tehditlerini sürdürdü.

-Ne yapıldığı tespit edilemeyen işlere binlerce lira ödedi. Belediye büfelerinin kiraları, özel iş ilişkisinde olduğu kişiler tarafından toplandı. Bu hususta da Başkan’a yazılı uyarılar yollandı.

-Sayıştay’ın tüm uyarılarına rağmen kaynağı bulunmadan çıkılan ihaleleri dostlarına dağıtmaya devam ederek, halkın parasıyla çevresinde onu destekleyecek kişiler yarattı.

– İhale ödemelerinin geciktirilmesine çanak tutarak, bilinçli olarak kurduğu bu sistemin bir gün çökeceğini  bildiği için şahsi ilişkilerini korumayı sürdürdü ve kamu yararının aleyhine adımlar attı.

-Daha ucuza yapılabileceği, açılan ihalelerde verilen tekliflerle ispatlı olan işleri, ederinin çok üzerinde ihale etmiş, şaibeli ilişkileri aracılığıyla kamu kaynaklarını sömürmüştür.

Yukarıdakilere benzer maddeleri, Sayıştay raporunda yer alanlarla alt alta koyarak çoğaltabiliriz. Ancak buradan GİAD gibi önemli sivil toplum örgütlerini genellemelerden kaçınmaları için uyarmak isteriz. Demokratik anlayışa zarar vermeden, sorunların çözümü için çalışan bir sivil toplumunun doğru adreslere yönelmesi ülkenin geleceği açısından oldukça önemlidir. Yolsuzlukları ayyuka çıkan UBP Hükümeti’nden kurtulmak için erken seçim bekleyen bu halka borçlu olan Cemal Bulutoğluları’nı bir kez daha istifaya çağırırız.

Asım Akansoy

Genel Sekreter