Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı şöyle

Basın özgürlüğü, yalnızca basının ve basın emekçilerinin özgürlüğü değil, aynı zamanda halkın haber alma özgürlüğüdür. Onun içindir ki basın özgürlüğü, yalnızca bir temel hak ve özgürlük olarak değil, demokrasinin olmazsa olmazı olarak da kabul edilmelidir. Basının iktidarlar tarafından baskı altında tutulduğu, basın emekçilerinin yaptıkları haberlerden veya açıkladıkları görüşlerden dolayı hürriyeti bağlayıcı cezalarla cezalandırıldıkları ülkelerde, yalnızca basın özgürlüğünün değil, demokrasinin de varlığı sorgulanır.

Bununla birlikte, günümüzde basın özgürlüğünün ve dolayısıyla demokrasinin karşısındaki tek engelin siyasi iktidarların uyguladığı baskılar olduğunu düşünmemek gerekir. Basında tekelleşme ve ekonomik güç odaklarının basını kontrol altına alma girişimleri de basın özgürlüğünü ve demokrasiyi en az siyasi iktidarların baskıları kadar tehdit etmektedir. Bu girişimler, yasalar ve mahkeme kararları kadar açık biçimde olmasa da, basın emekçilerinin düşündüklerini ve doğru bildiklerini kamuoyuyla paylaşmalarını zora sokmakta, sansür ve oto sansür kılık değiştirerek etkisini sürdürmektedir.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde, dünyada, bölgemizde ve ülkemizde, gerek siyasi iktidarlar, gerekse ekonomik güç odakları tarafından basına ve dolayısıyla demokrasiye yönelik tüm tahakküm ve baskı girişimlerinin, algı operasyonlarının, manipülasyon çabalarının karşısında durduğumuzu kamuoyuyla paylaşır, bu tür baskılar altında, bedel ödemeyi göze alarak görevlerini sorumluluk bilinciyle yerine getiren basın emekçileriyle dayanışma içinde olduğumuzu bildirir, demokrasi mücadelesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onlarla birlikte olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi

03.05.2016