CTP, barış süreçlerinde başarıya ulaşmanın yolunun “siyasi müzakere-diyalog-güven artırıcı önlem”den oluşan katılımcı bir yöntemle gerçekleştiğini açıkladı. Açıklama şu şekilde:

30 Mayıs 2021 günü Güney Kıbrıs’ta yapılan genel seçim sonuçları Federal çözüm güçlerinin oylarının biraz gerilediğini, ayrılıkçı, çözüm karşıtı güçlerin oylarının ise bir miktar arttığını göstermiştir. Kuzey Kıbrıs’taki ayrılıkçı ve çözümsüzlüğü “çözüm” olarak gören kesimler Güney Kıbrıs seçimlerini adeta selamlar nitelikte açıklamalarla değerlendirmektedirler. Sonuçlar, Güney’deki çözüm güçlerinin Kıbrıs sorununun geldiği çıkmazı aşmak ve kapsamlı çözüme ulaşmak için her zamandan daha çok çalışmaları gerektiğini göstermektedir.
Yarım asrı aşan Kıbrıs sorununu tarihe gömecek olan barış süreci, meşakkatli ve hassas bir süreçtir. Barış inşası, barışçıl ve birleştirici eylemlerle ülkemizi çatışmadan uzaklaştırmayı, istikrar ve gerçek demokrasiyi amaçlayan bir süreçtir. Diğer sorunlu ülkelerde başarıyla sonuçlanan barış süreçlerine baktığımız zaman, başarının “siyasi müzakere-diyalog-güven artırıcı önlem”den oluşan katılımcı bir yöntemle gerçekleştiğini görebiliriz. Siyasiler ve sivil toplum temsilcisi örgütler arası diyalog, liderlerin sonuca yönelik yürüteceği müzakerelerle eş zamanlı olarak devam etmelidir.
Bu, barış süreçlerinin olmazsa olmaz unsurlarından birisidir. Çözüm siyasi uzlaşıyla, kalıcı barış ise sorunlu taraflar arasında ekonomik, sosyal ve kültürel etkileşim ve sinerjik çıkarlar elde edilmesiyle sağlanacaktır! Barış süreçleri inişli çıkışlı, zor ve uzun süreçlerdir. Kıbrıs sorunu, Kıbrıslı toplumlara birçok mağduriyet getirmekte ve ortak adalarında hakim olan istikrarsızlığı artırarak devam ettirmektedir. Ada genelinde hakim olan siyasi istikrarsızlık sadece Kıbrıslı toplumlar arasında değil, bölge ülkeleri arasındaki jeopolitik ilişkileri de etkisi altına alan çok boyutlu olumsuz gelişmelere neden olmakta ve tüm tarafları potansiyellerinin gerisinde bırakmaktadır.
Barışın yolu, toplumlararası güven tesis etmekten geçer. Toplumların silahsızlanması, bireylerin güvenliğinin sağlanması, güven yaratıcı önlemlerin hayat bulması barış süreçlerinin ön gereksinimleridir. Sürdürülebilir federal çözüm, Kıbrıs’ta tarafların karşılıklı olarak birbirleriyle empati kurması, siyasi eşitlik üzerindeki tartışmalara son vermesi ve asgari güvenlik beklentilerine anlayış göstermeleri ile mümkün olabilecektir! Kıbrıs’ı, eşit siyasi statüde federal bir çatı altında birleştirecek olan sonuç odaklı kapsamlı çözüm müzakerelerini başlatma çabaları devam ederken, toplumları yakınlaştırmakta olan güven artırıcı önlemlerin devamı ve Kıbrıs Türk toplumu özelinde AB mevzuatına hazırlanması önemli öncelikler arasında önümüzde durmaktadır. Tüm bunların derhal yürürlüğe girmesi, adada günlük yaşamı iyileştirmeye katkı koyacağı gibi, toplum fertlerini de federal ortaklığa hazırlayacak ve endişelerini hafifletecektir. Bu da, iki devletli çözüm gibi maceracı yaklaşımları terk etmeyi ve tehdit olarak algılanacak eylemlerden imtina etmeyi gerektirir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi
03.06.2021