Küresel ölçekte yaşanan ekonomik sıkıntıların ve neoliberal politikaların gölgesinde 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı bu yıl da emekçiler tarafından meydanlarda kutlanacak. ‘Önce insan’ diyen Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak tekrarlamak isteriz ki ILO sözleşmelerinin tam ve eksiksiz uygulanabilmesi, özel ve kamuda sendikal örgütlenmenin sağlanmasının teşvik edilmesi, çalışanlar arasındaki sosyo-ekonomik hak ve özgürlük eşitsizliğinin giderilmesi için çalışmaya yılmadan devam edeceğiz. Ve bizler Kıbrıs’ta barışı kurana kadar bütün bir memleket için çalışmayı sürdüreceğiz.

Emeğin değerini bulması, güçlünün güçsüzü ezmemesi, insanın insanca, hakça bir düzen sürmesi için sesimizi bir kez daha yükseltmek ve bu ülkede yaşayan her bir emekçiyle el ele vermek için 1 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’da Kuğulu Park’ta toplanarak ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’na yürüyoruz. Halkımızı meydanlara barışa ve emeğe sahip çıkmaya bekliyoruz.

Haydi 1 Mayıs’a!

Cumhuriyetçi Türk Partisi