CTP MYK: 14 Haziran’a kadar görevdeyiz

CTP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yaptığı yazılı açıklama ile Olağanüstü Kurultay’ın gerçekleşitirileceği 14 Haziran’a kadar görevde olduklarını, kurultayın hemen ardından yeni başkanın seçilmesi ile birlikte görevlerini iade edeceklerini ve yeni MYK’nın oluşturulacağını belirtti.

Açıklama şöyle:

CTP MYK, Nisan 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaptığı değerlendirmede, parti açısından seçimin başarısızlıkla sonuçlanmasının nedenlerini detaylı bir şekilde ele almış ve söz konusu kolektif başarısızlığa sebep olan etkenlerin sağlıklı koşullarda ve en hızlı ve etkili biçimde ortadan kaldırılabilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme kararı almıştır. CTP MYK’nın yönettiği seçim süreci sonrasında yaşanan başarısızlığın siyasi sorumluluğunun üzerimizde olduğunun bilinci ile hareket etmekteyiz.

Bilindiği üzere, 27 Nisan akşamı gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında Parti Başkanımız Özkan Yorgancıoğlu tüzüğümüzün verdiği yetkiyle 14 Haziran tarihinde olağanüstü kurultay çağrısı yapmıştır. Söz konusu toplantıda, tüm MYK üyelerinin, Parti Meclisi tarafından tevdi edilen görevlerini iade etmeye hazır olduğu da açıklıkla ortaya konmuştur. Parti Meclisi’nin vereceği karar doğrultusunda en erken zamanda yeni bir MYK seçilebileceği gibi mevcut MYK’nın 14 Haziran tarihindeki olağanüstü kurultay gerçekleşene kadar görevlerini sürdürerek kurultayın hemen ardından yeni bir MYK’nın seçilmesi de alternatifler arasındadır.

Mevcut CTP MYK üyelerinin hiçbir biçimde bu demokratik sürecin önünü tıkamak ve 14 Haziran’da seçilecek yeni Genel Başkan’ın yeni bir MYK ile çalışmasını engellemek gibi bir iradesi yoktur. Ancak Parti Meclisi’nin tercihine bağlı olarak sağlıklı bir kurultay sürecinin yaşanabilmesine katkı yapmamız gerekmesi halinde de sorumluluktan kaçınmayacağımızın altını çizmek isteriz. Bugünkü koşullarda, 14 Haziran’a kadar görevimizin başında olacağımızı, 15 Haziran itibarıyla görevimizi Parti Meclisi’ne iade etmiş olacağımızı vurgularız. CTP MYK’nın 14 Haziran’a kadar tüzüğümüzün tevdi ettiği görevler ışığında kurultay sürecini yöneteceğinden hiç kimsenin bir şüphesi olmamalıdır. Parti yetkili organlarında görev alan ve almayan tüm üye ve sempatizanlarımızın da CTP’lilere yakışır biçimde bu süreci ele alacağından ve hiçbir biçimde partimize zarar verecek yaklaşımlar sergilemeyeceğinden eminiz. 14 Haziran Olağanüstü Kurultayı, CTP’nin 45 yıllık birikimleri ışığında olgunlukla ve tüzüğümüzün öngördüğü biçimde gerçekleştirilecektir.

Son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevlerimizi etkin şekilde yerine getirebilmemize katkı sağlayan ve partimizin başarısı için çalışan başta Parti Meclisi üyeleri olmak üzere tüm parti üyelerimize ve sempatizanlarımıza teşekkür ederken, önümüzdeki dönemlerde CTP’nin temel ilkeleri olan eşitlik, özgürlük, dayanışma, barış, adalet, demokrasi ve insan hakları için partimizin yürüteceği güçlü politikalara inancımızı tüm kamuoyu ile paylaşmayı görev biliriz. İnancımız odur ki Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ardından kısa zamanda yeniden başlayacak olan müzakerelerin başarıyla sonuçlandırılabilmesi için partimize de büyük görevler düşecektir. CTP’nin bu sürece de en verimli biçimde katkı yapacak şekilde yeniden yapılanma çalışmalarını kısa sürede tamamlayacağından eminiz.

CTP MYK