Cumhuriyetçi Türk Partisi, 1 Eylül Barış İçin Eylem ve Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dünya tarihinin en kanlı savaşı, İkinci Dünya Savaşı, ardında 52 milyon ölü, milyonlarca yaralı ve sakat, göç ve moloz yığını haline gelmiş kentler ile büyük bir acı ve gözyaşı bıraktı. İnsanlık tarihinin bu en acımasız, en kanlı ve en kirli savaşının başladığı gün, yani 1 Eylül, Dünya Barış Günü olarak kabul edildi.
Devam etmekte olan paylaşım savaşlarının açmış olduğu yaraların ve bıraktığı izlerin, nükleer tehditlerin, Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünün, Türkiye’de demokratik hayata ve özgürlüklere karşı girişilen darbe hareketinin yarattığı iç barışa dönük tehdidin, Orta Doğu’da yaşanan ve yaşanmakta olan vahşet ve trajedinin, yakın coğrafyamızda tecrübe edilen iç ötekileştirmelerin ve birçok ülkede faşizmin yok ettiği değerlerin bilinciyle uluslararası barışın ve dayanışmanın önemini bugün daha fazla hissediyoruz.
Dünya’nın değişik bölgelerinde yaşayan insanların kaderlerinin, her zaman olduğundan daha çok birbirine karşılıklı bağlı olduğunu biliyoruz.
Özellikle bölgemizde artan silahlanmanın savaşlar yaratmasına kesinlikle karşıyız ve bu gerçekle silahlara ve savaşlara karşı barış mücadelesini son dönemlerde daha fazla yükseltmemiz gerektiğinin bilincindeyiz.
Kıbrıs’ta varılacak iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı bir Federasyon’un öncelikle ülkemize ve dünya barışına yapacağı tarihsel katkının, en ileri derecede önem taşımakta olduğunu ve liderlerin yürütmekte olduğu müzakerelerin çözüm ile neticelenmesi durumunda bunun uluslararası barışı besleyeceğini vurgularız.
Tüm halkımızı ve üyelerimizi barış, özgürlük, demokrasi ve uluslararası dayanışma için 1 Eylül Barış İçin Eylem ve Mücadele Günü’nde saat 19.00’da ara bölgede Dayanışma Evi önüne davet ediyoruz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi