Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 15 Kasım 1983’te ilan edilmişti. Kuruluş bildirgesinde 1977-79 …

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 15 Kasım 1983’te ilan edilmişti. Kuruluş bildirgesinde 1977-79 doruk anlaşmaları temelinde federal Kıbrıs’ın eşit ortağı olma amacı vardı. 

 
Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, her şeyden evvel Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği tarihisel bir temele dayalı siyasi eşitlik mücadelesinin bir göstergesidir.
 
Günümüz dünyasında barış ve istikrar, uluslararası meşruiyet ve ortaklıkların ekonomik demokratik gelişmelerin en belirleyici özelliği olduğu bilinciyle Kıbrıs Türk halkının bir an evvel ilişkilerinin gelişmesini sağlamak gerekmektedir.
 
Bunu için şu anda Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın sürdürdüğü eşit iki kurucu devletin temelinde, federal ortaklık zemininde ve 1960 garanti ve ittifak anlaşmaları temelinde oluşturulacak federal devlet çatısı altında Kıbrıs Türk halkını Avrupa Birliği ve dünya ile ilişkilere eşit taraf yapmak bu topraklardaki geleceğimizi daha da geliştirecek bir unsurdur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünü kutlarken, bütün bu zorlu yollarda hayatını kaybeden tüm insanlarımız saygılarımızı sunarız.
 
Kıbrıs Türk halkının esas varlığı, demokratik, ekonomide üretken, verimli kendi kendine yeten devlet düzeninin demokratik hukuk düzeni çerçevesinde şekillendiği ve uluslar arası tüm ilişkilerde kendini dünya halklarının parçası yaptığı sürece, daha da gelişen ve ilerleyen bir noktaya dönüşecektir.