Halkımızın geleneğinde ve İslam dininde önemli bir bayram olan Kurban Bayramı’nı kutluyoruz.

 Halkımızın geleneğinde ve İslam dininde önemli bir bayram olan Kurban Bayramı’nı kutluyoruz. 

 
Kurban Bayramı, insanlar arasında ailelerin birbirine dönük sevgi bağının güçlenmesine, dostlukların pekişmesine, hatta birbirini tanımayan insanların bayram nedeni ile ortak sevgiyi paylaşmalarına katkı sağladığı gibi, düşmanlıkların, kırgınlıkların da aşılmasına dönük büyük bir dinamizimi toplum yaşamına getirdiği bir gerçektir.
 
 Kurban Bayramının temelinde aynı zamanda sosyal dayanışmaya dönük bir başka özelliği de taşıdığını vurgulamak gerekmetedir. Değişen dünya ve toplum koşullarında ailelerin giderek minimize olduğu, insanların birbirinden daha kopuk yaşadığı gerçeğinde, sosyal dayanışmayı ve insanların birbiri ile buluşamasını ve ortak değerleri paylaşmasına katkı sağladığı da bir başka gerçektir.
 
 Değişen dünya koşullarında, İslam dininin temelinde var olan hümanizma nedeni ile Dini Bayramların yalnız İslam aleminde değil, ama tüm dünyada insana dair sevgi temelinde, farklı dinlere ait insanlara da sevgi ile bakmayı da teşvik ettiğini vurgulamak gerekmektedir.
Bu vesile ile halkımızın Kurban Bayramını kutlar, herkese sevgi ile yaklaşmak gerektiğini ifade ederken, Kurban Bayramının temelinde var olan sevgi ve sosyal dayanışmanın 21.yüzyılda Medeniyetler arası diyaloga ve farklı dini inanaca, ırka ve siyasi düşünceye sahip tüm insanlığında barış ve huzur içinde var olmasına katkı getirmesini dileriz.