Kamu görevlilerinin maaş, ücret ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi ile ilgili olarak yürürlüğe konulan yasa …

 Kamu görevlilerinin maaş, ücret ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi ile ilgili olarak yürürlüğe konulan yasa ve bu yasanın protesto edilmesi sırasında yaşananlar CTP Gençlik Örgütü tarafından kabul edilemezdir.

 
Meclisten geçirilen bu yasa iddia edildiği gibi kamu çalışanları ile özel sektör çalışanları arasındaki çelişkiyi gidermeyecek tam tersine bu iki kesim arasında var olan uyumsuzluğu artıracaktır. Bir diğer taraftan yasa ile çalışma hayatına yeni başlayacak olanların toplu sözleşme hakları ortadan kaldırılmaktadır ki bu durum ne anayasaya ne de uluslararası standartlara uygun değildir.
 
Bu ülkenin gençleri olan bizler uluslararası standartlar dışında yaşamayı kabul etmiyoruz. Tam tersine dünya ile uyumlu bir şekilde yaşamak ve AB standartlarında bir hayat sürmek istiyoruz. Dahası bunu sadece çalışma hayatı için değil hayatımızı şekillendiren tüm alanlarda yaşamak istiyoruz.
 
Yasanın protesto edilmesi sırasında ortaya konulan anti-demokratik tavır halkımızın genelinin ve özelde gençlerin layık olduğu davranışlar değildir. Eylem yapan gençlere yönelik uygulanan şiddet, fiziki yaralar dışında tamiri imkânsız bir takım başka yaraların da açılmasına yol açmıştır. Ülkemizde demokrasimiz zedelenmiştir. AB standartlarında yaşamayı hak eden insanımız bu uygulamaya yol açanları affetmeyecektir.
 
Bizler CTP Gençlik Örgütü olarak kamu sistemimiz içerisinde var olan düzensizlik ve sistemsizliğin aşılması için neler yapılacağını öğrenmek istiyoruz! Kamu sektörünün üretken bir yapıya kavuşması için ve verimli bir ekonomi yaratılması için ne adımlar atılacağını merak ediyoruz! Bunun dışında yapılacak olan hiçbir düzenleme sorunun bütününü çözmeye dönük düzenlemeler olmayacağı gibi toplumsal kesimler arasında yeni çelişkiler yaratacak ve çatışmayı artıracaktır.
 
 
 
Ömer NAŞİT
 
CTP Gençlik Örgütü
 
Genel Sekreteri