CTP MYK’dan açıklama‏

CTP-BG Merkez Yönetim Kurulu’nun yapmış olduğu açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda toplumumuz değişim yönünde açık bir irade belirlemiş ve partimizin de ikinci turda aktif biçimde desteklediği bağımsız aday Mustafa Akıncı’yı Cumhurbaşkanı seçmiştir.
Demokratik olgunlukla gerçekleştirdiğimiz seçimin hemen ardından bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan arasında bir yavru vatan – anavatan tartışması yaşanmıştır.
Partimiz, çok kısa bir süre sonra yeniden başlaması öngörülen müzakerelerin hızlı bir çözümle sonuçlanmasını ve en kısa zamanda Birleşik Federal Kıbrıs’ın Avrupa Birliği ailesinin eşit bir üyesi olarak bölgesel barışa aktif katkı sağlayacak bir ülkeye dönüşmesi için üzerine düşecek tüm görevleri yerine getirmeye hazırdır.
Hedefimiz Avrupa Birliği üyesi Birleşik Federal Kıbrıs olduğu halde 2004’ten beridir Kıbrıslı Rumların tek yanlı olarak bütün Kıbrıs adına Avrupa Birliği üyesi olduğu da bilinmektedir. Bu koşullarda, bir yandan Kıbrıs’ın eşit ortağı olarak Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği’nde eşit ilişkiler kurması ortak hedefi doğrultusunda Türkiye ile birlikte ortak bir çözüm mücadelesi yürütülüyorken diğer taraftan iki Cumhurbaşkanı arasında ilişki biçiminin tartışılıyor olması Kıbrıs sorununun çözümüne dönük ortaya konan ortak tavrın uluslararası camiada sorgulanır bir noktada olmasına yol açma riski taşımaktadır.
Diğer yandan, partimiz, kurulduğu günden beridir Türkiye ile ilişkilerin manevi ve kültürel ortak değerler zemininde sağlıklı bir temele oturtulması adına siyasi bir tavra sahiptir. Bu bağlamda, henüz Kıbrıs sorununun çözülmediği koşullarda da Kıbrıs Türk halkının demokratik varlığı ve gelişimi açısından kendi ayakları üzerinde durabilecek bir yapının oluşabilmesi için sosyal ve ekonomik gelişimimizi gözeten politikalar üzerinde durmaktayız. Bu açıdan da düşünüldüğünde, iki Cumhurbaşkanı arasında yaşanan tartışmanın mevcut durumu daha iyiye taşımayacağı açıktır.
Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’nın Türkiye Cumhuriyeti ile sağlıklı, ortak çıkarları ilerletmek için dostluk ve kardeşlik temelinde sağlıklı ilişkiler geliştirilmesi noktasındaki hassasiyetine katılırken, bu konuda parti olarak üzerimize düşen sorumluluk çerçevesinde siyaset üretmeye devam edeceğimizin altını çizeriz.

CTP-BG Merkez Yönetim Kurulu
28.04.2015