Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP/BG)’li Lefke Belediye Meclisi üyeleri Lefke Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Zafer hakkında suç duyurusunda bulundu.

CTP/BG’li üyeler, Belediye Başkanı Mehmet Zafer’in Lefke Belediyesi’ndeki usulsüzlükler ve mahkeme hükümlerine uyulmadığı gösteren belgelerden oluşan dosyayı, bugün, Başsavcı Aşgan İlgen’e verdi.

Dosyada, 1992-1993 yıllarında çıkan mahkeme hükümleri ve 2002 yılında yayımlanan Ombudsman raporunun da bulunduğu ifade edildi.

Belediye Meclis üyesi Aziz Kaya, başvuru sonrasında basına yaptığı açıklamada, Başsavcı Aşgan İlgen’e suç duyurusu dilekçeleri ve dosyalarını sunduklarını söyledi.

2002 yılının Mart ayında dönemin Ombudsman’ı Nail Atalay tarafından yayımlanan raporu da Başsavcılığa sunduklarını belirten Kaya, Ombudsman raporunda bugünkü sorunların araştırıldığını ve raporlaştırıldığını kaydetti.

Kaya, sundukları dosyada, özellikle çalışanların yatırımlarının ödenmesi konusunda mahkeme hükmünün bulunduğuna da dikkat çekerek, mahkeme hükümlerine uyulmuş olsaydı sorunların çözülmüş olacağını kaydetti.

Mahkeme hükümlerinin 1992-1993 yıllarında olduğunu, Ombudsman raporunun ise 2002 Mart ayında yayımlandığını ifade eden Kaya, bugün her emekliye çıkacak olanın ardından milyonlarca TL borçlanma talebinde bulunulduğunu, bu nedenle borçların giderek büyüdüğünü kaydetti.

“Mahkeme hükümlerinin dahi uygulanmadığı ülkede, bu işe bir çözüm bulunması gerek. Her geçen gün insanların hukuka olan güveni sarsılıyor” diyen Kaya, Başsavcılığa sundukları dosyayı, Sayıştay ve İçişleri ve Yerel Yönetimler Balkanlığı’na da vereceklerini söyledi.

Kaya, Lefke Belediye Başkanı Mehmet Zafer’in geçen Perşembe günü “kendine yakın” meclis üyeleriyle 2 milyon TL borçlanma kararı aldığını da anımsattı.

CTP/BG’li Lefke Belediye Meclisi üyeleri dosyaları daha sonra Sayıştay ile İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı’na da verdi.

Başsavcı Aşkan İlgen’e sunulan dilekçe aşağıdaki gibidir:

 

                                                                                                          27 Haziran, 2012.

Sayın Aşkan İlgen,

KKTC Başsavcısı,

Lefkoşa.         

 

Sayın Başsavcı,

 

            Bizler  Lefke Belediye Meclis Üyeleri Aziz Kaya, Ali Uskuri ve Uğur Solyalı’yız.

 

            Lefke Belediyesinde yapıldığına inandığımız bir kısım usulsüz uygulama veya ihmali bilginize getirmeyi ve suç unsuru bulunan uygulamaların varlığına ilk nazarda kanaat getirilmesi halinde, sorumlular aleyhine kovuşturma başlatılması için direktif vermenizi sizden talep etmeyi uygun bulduk.

Lefke Belediyesinde varlığına inandığımız Usulsüz Uygulama ve/veya İhmaller  :

1) Asfalt alımına ilişkin olarak Belediye Meclisi, 24/6/2009 tarihli toplantısında 05.07.09 sayılı kararıyla, Tüfekçi Ltd.’den 100 TL + KDV/Ton fiatla 1,500 ton asfalt alınmasını kararlaştırmıştır (Ek 1).

Gerekli yerlerin dışında birtakım kişisel mülklere de asfalt dökülmesi sonucunda bu yetki başkan tarafından aşılmıştır. 15 Temmuz 2009 tarihli meclis toplantısında yaklaşık 1900 ton asfaltın kullanıldığı meclisin bilgisine getirilmiş (Ek 2), fakat 28 Temmuz 2009 tarihinde dağıtılan ‘asfalt yol yapılan sokaklar’ başlıklı dökümanda

(Ek 3) ise bu rakamın müteahhit firma tarafından 2660 ton olarak faturalandığı ortaya çıkmıştır.

 

Yine 15 Temmuz 2009 tarihli toplantıda, oy çokluğuyla, 03.08.09 sayılı kararla (Ek 2) Belediye Meclisinden, aynı koşullarla 1000-1500 ton daha  asfalt alım yetkisi alan başkan bu kez 3274 tonluk bir alım yapmış ve yine yetki aşımında bulunmuştur

(Ek 4).

 

Yine Belediye Meclisi 11.2.2010 tarihli toplantısında 11.01.10 sayılı kararıyla yine Tüfekçi Ltd.’den aynı koşullar ve fiatla 3000 ton civarında asfalt alınması için Belediye Başkanına yetki vermiştir (Ek 5).

 

Yukarıda belirtilen tarihlerden sonra da 20.08.2010 tarihli toplantısında 04.03.2010 sayılı kararıyla Belediye Meclisi, Tüfekçi Ltd.’den geçmiş dönemde alınan ihale bedeliyle asfalt alımına karar vermiştir. (Bu kararla yerel seçimlerin ardından,yeni bir belediye meclisi oluşmasına rağmen yeni dönemde önceki dönemdeki ihale sonucuyla iş yaptırılmıştır)(Ek 6).

 

Ancak ilk 3 karar ile son Meclis Kararı arasında herhangi bir başka karar olmamasına rağmen 2010 yerel seçimleri arifesinde seçim arifesi gecesi ve seçim sabahı dahil takriben 50,000 ton asfalt bedeli ihalesiz, yetkisiz ve gayrı yasal olarak ödenmiştir.

 

Her şeyden önce alındığı iddia edilen asfalt miktarı ile asfaltlandığı belirtilen yollarda kullanılan asfalt miktarı karşılaştırıldığı zaman kullanılmış olan asfalt miktarının satın alındığı iddia edilip ödenen asfalt miktarından çok az olduğu inancındayız. Bu hususun araştırılması kaçınılmazdır. Bu amaçla 3,000,000 Tl borçlanma yapılmış ve üzerine 131,529  TL eklenerek ödeme yapılmış (Ek 7) daha sonra ise 24 adet 150,000 Tl’lik ileri tarihli çeklerle 3,600,000 TL daha ödeme yapılmıştır. Daha önce yapılan ödemelerle yaklaşık 7,500,000 TL ödeme yapılan stabilize toprak ve asfalt işlerinde yaklaşık 5,500,000 TL asfalt için ödenmiş görünmektedir.Bu da yaklaşık olarak 50,000 ton asfaltın diğer bir deyişle 75 km uzunluğunda, 4-5 metre genişliğinde bir yolun yapılmış olmasını gerektirmektedir. Böyle bir işin yapılmamış olduğu da basit bir gözlemle dahi görülebilecektir.

 

Belirtilenlere ek olarak, asfaltlandığı iddia edilen yollardan 75 adedi yol olmayıp özel mülk, hatta bazılarının mal sahibinin rızası dahi olmadan asfaltlanmış olan yerlerdir. Hasan Yarışan isimli vatandaşın bu hususta Lefke Belediye Başkanlığına hitaben yazdığı 07-01-2011 tarihli yazı sureti ektedir (Ek 8)(Ek 9).

 

Stabilize yapılan yollarla ilgili olarak belediye meclisi herhangi bir karar üretmemişken ve ihale komisyonunun yetkisi de 10,000 TL ile sınırlı iken 13.12.09 tarihine kadar ihaleye çıkılmadan 513 TIR (yaklaşık 20,000 metreküp = 270,000 TL) stabilize malzeme satın alındığı raporlanmıştır (Ek 10).  Ekim 2009, Kasım 2009 ve Aralık 2009’da yapılan meclis toplantılarında konu ile ilgili istenen tüm bilgileri başkan yanıtsız bırakmış ve ‘kendisinin de tam olarak bilmediğini’ iş bittikten sonra bilgi verebileceğini belirtmiştir. Bu stabilize işinin kapsamının ihale komisyonunun yetkisiyle yapılamayacak kadar büyük olması bir yana malzeme alımıyla ilgili olarak ne ihale açılmış ne de Meclisin bilgisi olmuştur. Ayrıca 35-40 tonluk tırlarla taşınan stabilize malzeme doğrudan işlemi yapılacak yollara dökülebilecekken belirli yerlerde depolanmış ve bazı kişilere ek kamyon ve dozer ücretleri ödenerek hiç gereksiz yere artı harcamalar yapılmıştır.

 

Yine 2011 yılında TC Elçiliği’nin 400,000 TL tutarındaki asfalt yardımı ile Yeşilyurt köyünde 800 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde bir yol asfaltlanmıştır. Bu miktar ile bu yola ek olarak Yeşilırmak,Taşpınar ve Lefke’deki yapımı aciliyet arzeden birkaç yolun daha dökümü meclis toplantısında öngörülmüştü. Fakat bu işlem sonucunda 800-850 ton asfalt kullanılmasına rağmen 2150 ton asfalt kullanılmış gibi gösterilmiş ve paranın tümü tek bir yol yapımında bitirilmiştir (Ek 11)(Ek 12)(Ek 13).

 

800m x 6m=4800metrekare x 0.07m kalınlık = 336 metreküp

336 x 2.4 =806.4 ton

 

Ayrıca son günlerde Sayıştay Başkanlığınca üzerinde önemle durulan birim fiyatları üzerinden iş yaptırma Lefke Belediyesinde sıkça yaşanmıştır. Stabilize toprak ve 50,000 ton asfalt işinde işler birim fiyat üzerinden yapılmış, ihaleye çıkılmamış, yapılacak olan işin tarifi, metrajı, nereye yapılacağı ve ne standartta yapılacağı belirtilmeden işler yaptırılmıştır

(Ek 1 ve Ek 6).

 

2) Lefke Belediyesinin, 1998 yılında Yeni Lefke Kooperatif Kredi Şirketine olan TL borcunun sterline çevrilmesi, bu uygulama sonucunda bir miktar indirim sağlanıp borcun 50,000 Stg’ye düşürülmesi ve yıllık % 14 faizi ile 5 yıl 8 ayda ödenmesi 2/6/1998 tarihli toplantıda 1/5/1998 sayılı kararla kararlaştırılmışken, bu karara uyulmamış, 2011 yılı sonuna kadar 130,000 Stg. ödenmesine rağmen borç bitmemiş ve 30/12/2011 tarihi esası ile 92,546.93 Stg. olarak durmaktadır (Ek 14)(Ek 15).

 

Yukarıdaki uygulamayla Belediye zarara uğratılmıştır.

 

3) Lefke Belediyesinin 2007 yılı ve 2008 yılı kesin hesapları belediye meclisince oy çokluğuyla  reddedilmiştir (Ek 16)  (Ek 17) (Ek 18). Bu red kararlarına karşı bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmamıştır.

 

4) Yapılmış olan halı sahaya ilişkin olarak 16 Nisan 2007 tarihli toplantıda 11.08.07 sayılı kararda Tunahan (Koçyiğit)’ın 10,000 TL,  Creditwest’in 30,000 TL katkıda bulunduğu veya sponsörlük yaptığı belirtilmişti. Adı geçenlerden elde edilen ve ekte sunulan yazılardan bu hususun gerçek olmadığı ortaya çıkmıştır.Yine başkanın odasının tadilatıyle ilgili olarak belirttiği sponsör de yalan çıkmıştır. Sponsör olmayan kişi veya şirketleri öyleymiş gibi göstermenin altında başka ve yasal olmayan ilişkileri örtbas etme çabası olduğu düşüncesindeyiz. Yine ekli Ödeme Belgesinden görüleceği üzere belirtilen amaçla tek defada 30,000 TL’lik ödeme yapılmıştır. Halbuki ita amiri durumundaki başkanın tek defada harcama yetki üst limiti o dönemde sadece 4,000 TL idi (Ekler; 19,20,21,22,23,24,25).

 

5) 11 Şubat 2010 tarihli toplantıda Belediye Meclisi 05.01.10 sayılı kararı ile 800,000 TL borçlanılması kararı almıştır.(Ek 26 )

 

Bu toplantıdan 1 gün önce ve henüz Belediye Meclisinin yukarıda belirtilen kararı alınmadan Bakanlar Kurulu 10.2.2010 tarihinde E-326-2010 sayılı kararıyla, Lefke Belediyesinin 800,000 TL borçlanmasını onayladı(EK 27 ). Bunun sonucunda Vakıflar Bankası’ndan (42-140-0000000853) nolu kredi hesabıyla borçlanıldı (Ek 28).                                                                  Daha sonra arada Belediye Meclisinin 800,000 TL’lik borçlanmayı 1,200,000 TL’ye yükseltme kararı olmadan Bakanlar Kurulu E-482-2010 sayılı kararıyla E-326-2010 sayılı kararını tadil ederek 800,000 TL’yi 1,200,000 TL’ye yükseltti (Ek 29). Aslında burada olan belediye meclis kararı olmadan 400,000 TLyeni bir borç alma işlemidir.Vakıflar Bankasının ekte sunduğumuz hesap özetinde bu hesabın farklı bir numarayla (42-140-0000000892) ve 400,000 Tl olarak kaydedildiği görülmektedir (Ek 30).

                                

6) Belediye Meclisi 25 Şubat 2008 tarihli toplantısında 04.04.08 sayılı kararı ile motor yağı alım ihalesini kararlaştırmış olmasına rağmen, anılan karar doğrultusunda alım yapılmamış,  aksine karardan önce ihale kararında bulunmayan satıcılardan alım yapıldığı tespit edilmiştir (Ek 31,32).

 

7) Yasal dayanağı olmadan Belediye Başkanı  belediyenin çeklerini ileri tarihli olarak düzenletip imzalayıp Tüfekçi Ltd.’ye vermiş ve Belediye çeklerinin tefeciye gitmesine neden olmuştur. Bu hususu da ekli Havadis Gazetesi’ndeki söyleşisinde kabul etmiştir (Ek 33 ).

 

8) Lefke Belediyesinin bizce bilinen borçları

 

            a) Sosyal Sigortalara              1,700,000 TL

            b) İhtiyat Sandığına               8,500,000 TL

            c) Banka borçları                    9,000,000 TL

            d) Personelden kesilip

            devlete ödenmeyen vergi       8,500,000 TL

            e) BES’e ödenmeyen personel

            aidatı (Mahkemelik)                  300,000 TL   (Ek 34 )

            f) Piyasaya olan borç toplamı 4,000,000 TL

            g) Emekli olan bir çalışana

            kıdem tazminatı borcu                40,000 TL

                        (mahkeme kararı var)

            h) Avans                                    986,000 TL

            ı) Elektrik Kurumu          +   15,247,000 TL

                                                          48,273,000 TL

2011 yılı banka faizi                              747,000 TL

 

Kişi başı borç (Lefke’de 10,750 nüfus)     4,490 TL

Kişi başı borç (Lefkoşa’da 56,500 nüfus)  2,600 TL                   

 

9) Varlığı iddia edilen; askerin (hayali) su, temizlik, aydınlatma parası borcu

 

2006 yılına kadar hiçbir kesin hesapta böyle bir alacak gösterilmedi.

2007 yılında 14,657.737.34 TL

2008 yılında 23,228.140.65 TL

2009 yılında 31,508,228.63 TL

2010 yılında 29,008,605.00 TL

(2009 yılında gösterilen rakam arada herhangibir ödeme olmadan 2010 yılında

  azaldı)

2011 yılında 31,932,556.00 TL

 

Normal vatandaşa 15 m2 su 240 TL yıllığı

Temizlik                                 48 TL yıllığı

Aydınlatma                            48 TL yıllığı

 

İlgili tüzükte yer almasına rağmen

 

Askere uygulanan su               1,200 TL yıllığı

Temizlik                                     220 TL yıllığı

Aydınlatma                                320 TL yıllığı       (Ek 35 )

 

10) Lefke Belediyesinde Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımları üç kez mahkeme hükmü, bir kez de ombudsman raporu olmasına rağmen  yapılmamakta, çalışanların rahatsızlanmaları durumunda Sosyal Sigorta Kurumundan ödenek alamadıkları nedeniyle çalışmadıkları halde belediyeden maaş ödenmektedirler. Bu tür ödemelerin mevzuata aykırı olması bir yana, genellikle emekliye ayrılan personel için yatırılmak zorunda kalınılan prim + cezalar nedeniyle Belediye zarara uğratılmaktadır (Ekler 36,37,38).

 

11) 27 Nisan 2010 tarihli  toplantıda Belediye Meclisi 01.02.10 sayılı kararıyla Vakıflar Bankasından 150,000 TL overdraft talep edilmesini kararlaştırmış, ancak fiiliyatta overdraft kullanımı 10 katına çıkarılmıştır (Ek 39,40,41,42,43).

 

Şimdi de overdraft miktarı 220,000 TL iken (aylık devlet katkısının % 50’si)

 

 Yakın Doğu Bankasında 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla fiiliyatta 373,475.17 TL,

        30 Nisan 2012 tarihi itibarıyla fiiliyatta 345,393.95 TL,

        31 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla ise fiiliyatta 404,552.07 TL olarak kullanılmıştır.

Yeni Lefke Kooperatif Kredi Şirketinde ise hesap limitsiz + bakiye hesabı olmasına rağmen;

31 Mart 2012 tarihi itibarıyla fiiliyatta 34,230.75 TL,

30 Nisan 2012 tarihi itibarıyla fiiliyatta 38,084.11 TL,

31 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla ise fiiliyatta 30,942.24 TL

 

olarak kullanılmıştır (Ekler 44,45,46,47).

 

12) 23 Mayıs 2011 tarihli toplantıda 03-05-2011 sayılı paragrafta Lefke Atatürk Parkı Büfesinin ihale Komisyonu tarafından sezonluk olarak Zeynel Candağ’a kiralanmasının kararlaştırıldığı bilgisi verilmiştir. Bu konuda alınan banka teminat mektubu tahtında zamanında işlem yapılmadığından bu yolla tahsilat yapılmamış, kira başka şekilde de tahsil edilmemiş ve belediye zarara uğratılmıştır (Ek 48).

 

13) Emlak vergisinden toplanan gelirin % 15’inin eğitime katkı payı olarak harcanması gerekirken 2011 mali yılında toplanmış olan 416,317.98 TL’nin % 15’i olan 62,447.60 TL yasanın öngördüğü şekilde harcanmamıştır (Ekler 49,50).

 

14) Lefke Belediye Plajına 2011 yılı için 15,000 TL kira teklif edilmişken kiralama yönüne gidilmeyip, anılan plaj belediye tarafından işletilmiş, plaj için yapılan bir kısım et, tavuk ve buzdolabı alımları, Belediye Bütcesinin Park – Bahçe giderleri kaleminden gayrı yasal olarak ödenmiştir. Yine ayni plajda çalıştırılan bir kısım personele de belediye bütçe gider kaleminden gayrı yasal şekilde 10,000 TL ödeme yapılmıştır. Sezon sonunda da 17,875.68 TL zarar yapıldığı bilgisi verilmiştir (Ekler 51,52).

 

Netice itibarıyla;

 

a) Gösterilen zarar                                                                                        17,875.68 TL

b) Park Bahçe Kaleminden ödenen et, tavuk ve buzdolabı bedeli              13,000.00 TL  

c) Bütce kalemlerinden gayrı yasal şekilde ödenen plaj personeli için      11,006.61 TL

d)Mahrum kalınan kira geliri                                                                      15,000.00 TL

 

Belediyenin uğratıldığı gerçek kayıp                                                         53,882.68 TL

 

15) Lefke Belediye Meclisinin Çalışma Usulü Tüzüğüne aykırı olarak 27 Nisan 2010 tarihinde şifahi olarak ve 24 saat önceden yapılmamış bir çağrı ile Belediye Meclis Toplantısı düzenlenmiş ve gayrı yasal şekilde kararlar alınıp uygulamaya konulmuştur.Bu gayrıyasal toplantı sonucunda borçlanma ve bazı faturaların belediye başkanı tarafından silinebilme yetkisi verilmesi gibi ek maddi yükümlülüklere neden olan kararlar alınmıştır (Ekler 53,54).

 

16) Her emekliye çıkan çalışan haklarını mahkeme yoluyla alabilmiştir.Bu nedenle de belediye devamlı faiz+KDV+mahkeme masrafları ödeme hükmüyle ek mali külfetler altında kalmıştır (Ek 55).

 

17) Emekliye çıkan çalışanların haklarının ödenmesi gerekçesiyle yapılan borçlanmalar bu amaçla kullanılmamış emekliye çıkanlar zor günler geçirirken yeniden borçlanma zorunda kalınmıştır (Ek 56)

 

18) Başkan yetkisini aşan harcamalarda bulunmayı süreklilik haline getirmiştir.

Ör; Halı Saha yapımına, Layne Bowler Ltd’e, elektrik kurumuna, Digger Loader alımıyla ilgili olarak Hacı Ali Ltd’e ..(Ek 17) vs.

 

19)  Belediyece yapılan bazı alımların ödenmemesi sonucunda mahkemelik olunmuş ve ek cezalar ödenmiştir.ör; Asel Ltd’den yapılan jeneratör alımları.

 

20) Elektrik Kurumu’na, yerel yönetimlerin borçlarının  Mart 2012 sonuna kadar başvurulması halinde gecikme zamlarının yüzde sekseninin bağışlanarak ve bir miktar peşinat ödemek kaydıyle geriye kalan borcun 36 takside bölünmesi gibi bir olanağa başvuru dahi yapmayıp bundan Lefke Belediyesini mahrum bırakması. Bunun sonucunda 120,000 TL civarında azalabilecek bir rakamın şu anda fazladan ödenmesi gerekmektedir.

 

21)  Gerek basın bildirisi gerekse yıllık kesin hesapların onaylanmaması ile ilgili olarak sunduğumuz daha farklı birçok usulsüzlük konuları eklediğimiz bu belgelerden tesbit edilebilecektir (Ekler 57,58,59).

                 
               Bu vesileyle saygılarımızı sunarız.