Kıbrıs Çözüm Müzakerelerini kapsamlı bir siyasi anlaşmayla sonlandırma çabalarının hareketlendiğini memnuniyetle takip ediyoruz. Garantör ülkelerin Dışişleri Bakanları görüşmesini takiben, BM Genel Sekreteri’nin talebi üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı ile yapacağı görüşmenin bir gün öne alınmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Çözüm ihtiyacının ivediliğini koruduğunu ve Kıbrıs Konferansı’nın sonuç odaklı bir yöntemle devam etmesi için, tüm tarafların Sayın Genel Sekreter’e bu çağrıyı yapması yönünde cesaret vermesi gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.

BM Genel Sekreteri’nin 30 Haziran 2017 tarihinde taraflara sunduğu ve “Guterres Çerçevesi” diye bilinen belge, gelinen aşamada üzerinde uzlaşı gerektiren farklılıkları ortaya koymaktadır. Bu çerçevede farklılıkların giderilmesi ve kısa bir sürede kapsamlı bir anlaşmaya varılması için sonuç odaklı bir sürecin bir an önce başlaması gerektiğini değerlendiriyoruz.

Kıbrıs’ın ve tüm bölge ülkelerinin ortak kazanımları için büyük resme odaklanılmalı, bu doğrultuda gereken siyasi irade ortaya konmalıdır.

Bu bağlamda, bugüne dek iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitlik temelinde yürütülen federal çözüm müzakerelerinin sonuç odaklı bir yöntemle başlaması ve çalışmaların en kısa sürede olumlu sonuçlar alacak şekilde tamamlanması için tüm tarafları gerekli siyasi iradeyi göstermeye davet ederiz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi
28.09.2018