CTP-BG Grne Milletvekili Ömer Kalyoncu, KKTC gümrüklerindeki yeni uygulamanın önemli sorunlar yaratmaya aday …

 CTP-BG Grne Milletvekili Ömer Kalyoncu, KKTC gümrüklerindeki yeni uygulamanın önemli sorunlar yaratmaya aday olduğuna dikkat çekerek, “”UBP acemiliğer devam ediyor” dedi.

 
Kalyoncu açıklamasında şunları söyledi:
 
 
KKTC gümrüklerindeki yeni uygulama önemli sorunlar yaratmaya aday. 38/83 sayılı gümrük ve istihsal yasasının onuncu maddesinin “C” bendine dayanarak yeni atanan gümrük müdürünün çıkardığı talimatla,  artık her türlü ithal mal beyan koşulu ile KKTC’ye girebilecek.
 
Yeni gümrük müdürü, yasanın kendisine yetki verdiğini savarak yetki aşımı yapmış ve çıkardığı talimatla gümrük memurları ile olan ek mesai ödenekleri sorununu böylece aşabileceğini hesaplamıştır. Bu uygulama devlet gelirlerinin düşmesine neden olurken her türlü kaçakçılığın önü açılmış bulunmaktadır.
 
UBP’den önceki uygulamada beyan usulü muteber ithalatçı için tek tip ve gözle görünen mallarda uygulanıyordu. Buradaki muteber kelimesi daha önce ithalatta herhangi bir vukuatının olmaması anlamındadır.
 
Avrupa Birliğinde yapılan uygulama ile bu talimatın yakın uzak hiçbir ilgisi yoktur. 
 
AB’de gümrükler otomasyona geçmiş büyük x-ray cihazları kullanılmakta ve ithalatın yapıldığı ülkeler riskine göre muamele görmektedir. 
Bizde ne otomasyon var ne x-ray cihazı ne de ülkelerin risk analizi var. Bu uygulamanın bir başka yanı Sayın Tatar’ın sorumluluk üslenip bakanlar kurulunda tüzük değişikliği yapmak yerine yeni müdürü yetki aşımına zorlamasıdır.
UBP acemiliğe devam ediyor.”