CTP-BG Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer ve Genel Sekreter Kutlay Erk, Tıp-İş Başkanı Erol Şeherlioğlu ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görüştü.

 CTP-BG Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer ve Genel Sekreter Kutlay Erk, Tıp-İş Başkanı Erol Şeherlioğlu ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görüştü.

 
Soyer ziyarette, çalışanlarla mevcut idare veya özel sektör arasında çelişkiler olabileceğini, ancak bunların tartışma ortamı ve anayasal mekanizmalar içinde çözümlenmesi gerektiğini söyledi.
 
Soyer, Başbakan Eroğlu’nun sendikaların adım atma ve çözüm yolu arama uğraşlarını “alay etme” olarak nitelemesinin, kendi “dayatma” politikalarını sürdürme isteğinden kaynaklandığını savundu ve ziyareti “sendikaların ezilerek bir yere varılamayacağı” mesajını vermek için gerçekleştirdiklerini söyledi.
 
İlgili bakanların sendikalarla oturup anlaştıktan sonra Başbakan’ın bakanları yetkisiz ilan ettiğini söyleyen Soyer, bunun bilgisi dâhilinde yapılmış olması durumunda bakanların görevden alınmasının gerektiğini, değilse bunun gerçek “alay etme” anlamına geldiğini söyledi.
 
Soyer, memleketin tüm sorunlarının çözülebileceği bir yuvarlak masa toplantısına ve diyaloga ihtiyaç bulunduğunu söyleyerek, Eroğlu’nu “sendikal hareketi ezmek ve ülkeyi bölüp yönetmeye çalışmakla” suçladı.
 
 
ŞEHERLİOĞLU
 
Tıp-İş Başkanı Erol Şeherlioğlu da, ülkedeki kaos ortamına çözüm bulunmasının bir yuvarlak masa etrafında tüm kesimlerin toplanmasından geçtiğini kaydederek, şu anki hükümetin “sendikaların eylem yapmasını ister” bir tavır içinde olduğu görüşünü savundu.
 
Kendileri ile eylemden çıkmaları halinde görüşüleceğinin söylenmesi üzerine eylemden çıktıklarını fakat eylemden çıkmalarının ardından muhatap bulamadıklarını kaydeden Şeherlioğlu, daha sonra Başbakan’ın “bizle dalga mı geçiyorlar” şeklinde açıklamada bulunduğunu söyledi.
 
Şeherlioğlu, ülkede yapılmaya çalışılanın özel sektörde yaşanan güvencesiz ortam ve emek sömürüsünün genele yayılması ve sürekli hale getirilmesi olduğunu savundu.
 
Şeherlioğlu “Niye Sayın Başbakan çalışanları tahrik edip, eyleme gidilmesini ve ülkedeki kaos ortamının sürmesini istiyor…
 
Bizi uzlaşmaz olarak niteleyenler asıl uzlaşmazın kim olduğunu görsün…Kıbrıs Türkü hiçbir zaman dayatma paketlere karşı sessiz kalmayacaktır…Şu an eylemimiz askıdadır, Başbakan ülkede huzuru sağlamak istiyorsa oturur sendikalarla görüşür” ifadelerini kullandı.