Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Genel Sekreteri Kutlay Erk ile Dış İlişkiler Sekreteri Erkut Şahali,…

 Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Genel Sekreteri Kutlay Erk ile Dış İlişkiler Sekreteri Erkut Şahali, katıldıkları Sosyalist Enternasyonal Akdeniz Komitesi toplantısından döndü. Ev sahipliğini İspanya PSOE Partisinin yaptığı ve 5-6 Ekim’de İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleşen toplantıya Lübnan, İspanya, İsveç, Tunus, Filistin, Fas, Malta, İtalya, Fransa, Yunanistan, San Marino, Andorra, Hırvatistan, Arnavutluk, Batı Sahara Polisario Cephesi, Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs’tan Sosyalist Enternasyonal’e üye partiler katıldı.

 
CTP-BG Heyeti,  “Akdeniz Bölgesinde İşbirliği ve Entegrasyon Politikaları Üzerine Sosyal Demokratların Taahhütleri”, “Akdeniz Bölgesinde Demokrasi, Barış ve Katılımcılığa Dayalı Ortak Gelecek Kurma” ve “Ülke Raporları” başlıkları altındaki iki gün süren oturumlara katılım yanında birçok ikili temas gerçekleştirirdi. Heyet, bu temaslar çerçevesinde Yunanistan’daki son genel seçimin galibi PASOK yetkilileriyle de kahvaltılı bir özel toplantıda bir araya geldi.
 
Birinci gün olan 5 Ekim’de, açılış konuşmalarının ardından gündemin ilk maddesi olan, “Akdeniz Bölgesinde İşbirliği ve Entegrasyon politikaları üzerine Sosyal Demokratların Taahhütleri” teması üzerinde katılımcılar görüşlerini belirtti. Konu hakkında CTP- BG’nin görüşlerini anlatmak üzere söz alan Genel Sekreter Kutlay Erk, dünyadan izole edilmiş olan Kıbrıslı Türklerin dünya ve bölge ülkeleri ile işbirliği ve entegrasyonun ne anlama geldiğini çok iyi bildiğini ve bu bağlamda katılımcı olmak ve katkı koymak istediğini belirtti. Erk, Akdeniz Havzası’nın her türlü kaçakçılık trafiğinde kullanıldığını kaydederek bölge ülkelerinin bunları önlemek, güvenliği artırmak ve istikrarı tesis etmek için işbirliği, bilgi ve istihbarat alış-verişi ve yasalarını uyumlandırılması gerektiğini vurguladı. Kıbrıslı Türklerin bu konularda kendi üzerine düşeni yaptığını anlatan Erk, ancak böle ülkelerinin işbirliğinin daha etkili sonuç yaratacağını söyledi. 
 
Erk, bölge ülkelerinin bu konuda eğitim ve bilgi birikimi paylaşımında da işbirliğine gitmesi gerektiğini de kaydederek, bölge halklarının kültürel ilişkilerini ve sosyal kaynaşmasını geliştirmenin ve eğitimin artırılmasının da Akdeniz Havzasındaki ülkelerin ortak sorunlarını çözmek için birlikte başarması gereken konular olduğunu belirtti. Erk, çözümü için işbirliğine gidilirken, bölgenin fakir ülkelerinin insan kaynaklarının da eğitim düzeylerinin artırılmasının ve ülkelerin beyin göçü ile yetişmiş insan kaynaklarını kaybetmesinin ve dolayısıyla ekonomilerinin gelişiminde insan kaynağı yetersiz çekmelerinin de önlenmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.
 
Gündemin ikinci maddesi olan “Akdeniz Bölgesinde Demokrasi, Barış ve Katılımcılığa Dayalı Ortak Gelecek Kurma” teması ilk günün öğleden sonraki oturumunda ele alındı ve konu üzerinde de katılımcılar siyasi partilerinin görüşlerini ortaya koydu. Konuşmasında CTP-BG’nin konuyla ilgili görüşlerini aktaran CTP-BG Dış İlişkiler Sekreteri Erkut Şahali, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde demokrasinin egemen olabilmesi, istikrarın kalıcılaşması ve dünyanın temel meselelerine katılımcı bir yaklaşımla dâhil olunabilmesi için öncelikli gereksinimin barış olduğuna dikkat çekti. Barışın hem ulusal ölçekte, hem de uluslararası alanda karşılıklı güvenin, işbirliği ve istikrarın sağlanması ve demokrasinin bir yaşam biçimi olarak benimsenmesinin ön koşulu olduğunu söyleyen Şahali, konuşmasında Kıbrıs’ı örnek gösterdi. Kıbrıs’ta kalıcı bir barışa ulaşılabilmesi amacıyla liderlerin sürdürdüğü görüşmelere değinerek, önemli bir mesafe kat edilmiş olmasına karşın, henüz olumlu bir nihai sonuca ulaşılamamış olmasından ötürü, Kıbrıslı Türk ve Rumların, ayrıca Türkiye ve Yunanistan’ın ilişkilerinde normalleşmenin sağlanamamış olduğuna işaret etti. Şahali Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün, farklı etnik köken ve dinlere mensup iki halkın barışması bakımından Kıbrıs’ta yaşayan halklara dönük diğer bütün yararları yanında, sembolik bir önem de taşıyacağının ve dünyanın en sorunlu bölgesinde eşsiz bir örnek oluşturacağının altını çizdi. Şahali, bu gelişmenin sağlanabilmesi için Sosyalist Enternasyonal’e üye partilerin konunun önemini kavrayarak sonuç alıcı girişimlerde bulunmalarının önemini vurguladı.
 
Toplantının ikinci gününde, ülkelerdeki son siyasi durum üzerinde sözlü raporlar sunuldu. CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay Erk, Nisan 2009 seçimlerinde CTP-BG’nin %30 oy aldığını ancak ana muhalefet partisi konumuna düştüğünü aktararak, oy kayıplarının nedenlerinin başında ülkenin karşılaştığı ekonomik sorunlar ve AB’nin Kıbrıslı Türklere verdiği sözleri yerine getirmemesinin seçmendeki tepkileri olduğunu söyledi. Kıbrıs sorununun çözümü için liderlerin kapsamlı görüşmeleri sürdürdüğünü,  Kıbrıslı Türkler olarak sorununun bir an önce ve Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların siyasi eşitliği ve oluşturucu devletlerin eşit statüsünde yeni bir federal ortaklık devleti olarak birleştirmek istediklerini kaydetti. 
 
Erk, bunun BM çatısı altında, BM parametrelerinde ve BM’nin daha önceki çalışmalarını da değerlendirerek yapılacağını belirterek, AB’nin ise sürece teknik destek vermesini ve bulunacak çözümü içselleştirmesi gerektiği üzerinde durdu. Erk, şimdiye kadar 42 görüşme yapan liderlerin, görüşmelerin ikinci aşamasına “Güç Paylaşımı ve Yönetim” ile “Mülkiyet” konularında farklılıkların giderilmesi ile başladığını aktararak yakınlaşma sağlanması halinde gelecek baharda anlaşma metninin iki halkın onayına sunulmak üzere referanduma gidilebileceğini kaydetti. Erk, İspanya Hükümetinin, Kıbrıs sorunu çözüm sürecinde AB’nin İsveç Dönem Başkanı ile iyi bir işbirliği içinde bulunan Kıbrıslı Türklerin, Sosyalist Enternasyonal Akdeniz Komitesi Barselona Toplantısına ev sahipliği yapmakta olan İspanya’nın dönem başkanlığında da aynı şekilde çalışacağından emin olmasını istediğini vurguladı. Erk, Yunanistan seçimlerinde başarı sağlayan Sosyalist Enternasyonal üyesi PASOK’a da kuracakları hükümette başarılar dileyerek, Kıbrıs sorununa olumlu katkılarını da beklediklerini belirtti.
 
Ülkelerin raporlaması tamamlandıktan sonra, Sosyalist Enternasyonal Akdeniz Komitesinin Barselona Toplantısının ortak açıklaması basının da hazır bulunduğu özel bir oturumla dünya kamuoyuna açıklandı. Ortak açıklamanın Kıbrıs’la ilgili kısmında Sosyalist Enternasyonal Akdeniz Komitesi’nin Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin BM çatısında yürüttükleri ve soruna kapsamlı çözüm bulmayı amaçlayan görüşmeleri selamladığı ve destekledi ve bölgenin bu en uzun soluklu sorunlarından olan Kıbrıs Sorunu’na son verme beklentisi içinde olduğu belirtildi. CTP-BG heyeti temaslarını tamamlamasının ardından dün gece (7 Ekim Çarşamba) adaya döndü.