CTP-BG Grup Başkan Vekili eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sonay Adem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın…

 CTP-BG Grup Başkan Vekili eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sonay Adem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın özel sektör çalışanları ile ailelerini yakından ilgilendiren asgari ücretin, uluslararası örgütlerce kabul edilmiş kriterler çerçevesinde, bir an önce yeniden belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplantıya çağırması gerektiğini vurguladı. 

 
Adem açıklamasında şunları söyledi:
 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, özel sektör çalışanları ile ailelerini yakından ilgilendiren asgari ücretin, uluslararası örgütlerce kabul edilmiş kriterler çerçevesinde, bir an önce yeniden belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplantıya çağırmalıdır.
Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG), Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) C131 sayılı Asgari Ücretin Tespiti Konvansiyonu’nda öngörülen ve büyük bir oranda 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nda da yer alan aşağıdaki kriterlerin ülkemizdeki asgari ücretin belirlenmesinde temel alınması gerektiği görüşündedir. Bunlar;
1. Çalışanlar ile aile üyelerinin çağdaş yaşam standardı için gerekli temel ihtiyaçları
2. Ülkedeki ücretlerin genel düzeyi
3. Hayat pahalılığı ve genel seyri
4. Sosyal Güvenlik Yardımları
5. Ortalama gelir ve farklı sosyal grupların yaşam standartları ile çalışanların ulusal gelirden sosyal adalete dayalı pay alabilmesi ve
6. Ekonomik kalkınmanın gerekleri ile sürdürülebilir kalkınma, verimlilik ve istihdam düzeyidir.
 
2007 yılı içerisinde dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak verdiğim talimatlar uyarınca gerçekleştirilen toplantılarda, tüm sosyal taraflar, asgari ücretin tespitinde kullanılacak kriterlerle ilgili istatistikî verilerin eksik olduğu ve/veya mevcut verilerin güncelliğini yitirdiği konusunda fikir birliğine varmış ve kriterlerle ilgili verilerin tahmin/pazarlık yöntemiyle değil güncel istatistik verilerle yapılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verilmişti.
 
CTP-BG /ÖRP hükümeti sosyal tarafların taleplerini de dikkate alarak eksik istatistiki verilerin güncellenmesi amacıyla çalışmalar başlatmış ve kriterlerin belirlenmesinde en önemli bileşenlerden biri olan çalışanlar ile aile üyelerinin çağdaş yaşam standardı için gerekli temel ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla 2008 yılında, bir yıl süre ile “hane halkı tüketim anketi” gerçekleştirilmiştir.  Ayrıca, CTP-BG/ÖRP hükümeti kurulduğu günden itibaren yaptırdığı “hane halkı işgücü anketleri” ile ülkemizdeki genel istihdamın seyri, işsizlik, ücretler vb. konularında gerekli güncel verilerin toplanmasını sağlamıştır.
 
CTP-BG, asgari ücretin belirlemesinde yukarıda sayılan temel kriterlerin saptırılmasına veya değiştirilmesine karşıdır. Ulusal Birlik Partisi hükümeti bir an önce güncellenmiş istatistikî verileri sosyal taraflara ve kamuoyuna açıklayarak bu konuda yapılan saptırma ve bazı örgütlerin işbirliği içerisinde asgari ücretin belirlenme kriterlerinin değiştirilme çabalarını önlemelidir.
 
CTP-BG/ÖRP hükümeti 2008 yılı sonunda, çalışma yaşamına yönelik 2009 yılı için öngörülen 6 bileşenli projesini kamuoyuna açıklamıştır. 
 
Bu projeyi oluşturan bileşenlerden biri olan “yeni asgari ücret uygulaması” ile ülkemizdeki asgari ücretin uygulanması ile ilgili öngörülen yeni düzenlemeler de açıklanmıştı.
 
CTP-BG /ÖRP hükümeti Uluslararası Çalışma Örgütü’nün C131 sayılı Asgari Ücretin Tespiti Konvansiyonu’nda yer alan temel kriterlere bağlı kalarak ve çalışan ve işveren sendikalarının söylemlerini de dikkate alarak mevcut asgari ücretin bazı meslek ve/veya sektörlerde farklı uygulanması konusunda karar almış ve asgari ücretin ekonomik sektörlerin rekabet gücü ve kırılganlığı ile çalışanların mesleki niteliğini dikkate alan ve sektörlere ve mesleki niteliklere göre değişik  iki kategoriden oluşan yeni bir uygulamayı gündeme getirmişti.
 
CTP-BG, rekabeti sadece ücret düzeyinde sürdürmenin ne doğru ne de uzun süreli uygulanabilir bir strateji olmadığına inanmaktadır. Bu nedenle rekabet; kalite, nitelikli işgücü, verimlilik ve etkinlik alanlarında sürdürülmeli, hükümetin alacağı; ücret dışı işgücü maliyetleri ile diğer girdi maliyetlerini düşürecek mali tedbirler ile sektörler desteklenmelidir.
 
CTP-BG, asgari ücretin, yoksulluğun önlenmesi ve çalışan ile aile üyelerinin çağdaş yaşam için duyduğu temel gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılan en önemli politika araçlarından biri olduğuna ve asgari ücretin tespit amacının, çalışanlara ve aile üyelerine gerekli sosyal korumayı mümkün olan en az ücret seviyesinden sağlaması gerektiğine inanmaktadır. 
 
Bu bağlamda, CTP-BG, asgari ücret kavramının iş/çalışma ile ilgili olarak bir istihdam sonucunda elde edilen gelir olduğu ve en az yaşam koşullarını sağlayan “en az gelir”den farklı bir kavram olarak algılanması gerektiğine inanmaktadır.”