CTP Gençlik Örgütü, Işık Kitapevi’ne yapılan saldırıyı kınadı.

  

CTP Gençlik Örgütü, Işık Kitapevi’ne yapılan saldırıyı kınadı. CTP Gençlik Örgütü MYK üyesi Birol Karaman’ın örgüt adına yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: 
 
“Ülkemizde son günlerde yaşanan gelişmelere bakıldığı zaman daha önce yaptığımız açıklamaları doğrular nitelikte olayların yaşandığını görmekteyiz. Kısa bir süre önce açılışı yapılan anıtla başlayan ve toplumun farklı kesimleri arasında çatışma yaratmaya yönelik kışkırtıcı tavırlar içeren bir takım olayların büyük bir planın küçük parçaları olarak uygulamaya girdiğini görmekteyiz.
Kıbrıs Türk Toplumunun 2003 sonrasında yaşadığı dünyaya açılma ve barış süreci sonucunda elde ettiği kazanımlardan rahatsızlık duyan ve toplumumuzu ortaçağ karanlığına hapsetmek isteyen bu zihniyetin temsilcileri 21. Yüzyılda kitap yakmaya yeltenecek kadar gözlerini karartmıştır. Bu tip eylemler Kıbrıs Türk Toplumunun ilerici kesimlerine yabancı gelmemektedir. Bugün Türkiye’de yaşanan ve bağlantılarının ülkemizde de olduğu raporlarda yer alan Ergenekon soruşturması kapsamında gelişen bir takım olaylar bugün yaşadığımız olaylar ile benzeşmektedir.
 
Işık kitapevi ülkemizin seçkin kitapevlerinden olup nesillerdir Kıbrıs Türk okuyucularına hizmet etmektedir. Kültürel gelişimin ve bilgiye ulaşmanın hayati önem taşıdığı günümüzde böylesine bir olayın yaşanması Işık Kitapevine değil kültürel hayata ve demokratik ilerlemeye yapılmış bir saldırıdır.
 
Yaşanan bu tür olayların tıpkı 2003 öncesindeki gibi UBP iktidarı ve Dr. Derviş Eroğlu döneminde yaşanması bizce oldukça manidardır. Ancak bilinmesi gerekmektedir ki toplumumuz bu tür olaylara karşı tecrübelidir ve soğukkanlılığını koruyarak gerçek hedefi olan çözüm ve barıştan kimilerinin umduğu şekilde provoke olup, marjinalleşerek amacından sapmayacaktır.
 
Bizler CTP Gençlik Örgütü olarak yaşanan bu olaylara karşı tepkisiz kalmayacağımızı bildirerek açıkça söylemek isteriz ki, Kıbrıs Türk Toplumunun 2003 sonrası yakaladığı demokratik ortamın bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bu yolda yapılan her türlü saldırıya karşı en demokratik biçimde tepkimizi ortaya koymaktan ve mücadelemizi sürdürmekten kaçınmayacağız.”