Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Ekonomik Meslek Örgütleri ile İlişkilerden sorumlu Merkez Yönetim Kurulu Üyesi…

 Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Ekonomik Meslek Örgütleri ile İlişkilerden sorumlu Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Emel Kişi, ödenmeyen borçlar nedeniyle Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya açılmasını sağlayan Londra’daki turizm ofisinin web sitesiyle bakanlıklara ait iki sitenin kapatılmasının bir utanç kaynağı olduğunu vurguladı.

 
Derviş Eroğlu başkanlığındaki UBP hükümetinin her konuda olduğu gibi ülke turizmine de bu yolla zarar verdiğini kaydeden Kişi, konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
 
“Ekonomideki sorunları çözmek için acil reçete uygulayacakları vaadiyle iktidar olan UBP’nin sorunları çözmek yerine, yeni sorunlar yaratmakta olduğunu gözlemliyoruz. Ülke ekonomimizin ve özelde turizmimizin Kıbrıs konusundaki çözümsüzlükten kaynaklanan sorunları ve diğer yapısal sorunları herkesçe bilinirken bunlara UBP Hükümetince yenileri eklendi.
 
Ülke turizmimizin tanıtılması amacıyla geçmiş hükümet döneminde oluşturulmuş web sitesinin borcunun ödenmemiş olduğundan dolayı kapalı olması turizmdeki bir yandan utanç verici bir durum sergilerken, diğer yandan ayda en az 250 bin ziyaretçi alarak turizme yaptığı katkıyı da sıfırlaması nedeniyle sorunlarımıza yenilerinin eklendiği anlamını taşımaktadır. Bunun bizzat hükümet eliyle çıkarılmış bir sorun olarak karşımızda durduğunu ve kabul edilemez olduğunu düşünmekteyiz. Bu tür olumsuzlukların zaten çok az olan turist akışını azaltacağı açıktır. Bundan da önemlisi devletin ve dolayısı ile Kıbrıs Türk Halkının uğratıldığı prestij kaybı telafi edilemez.
 
UBP Hükümetini turizmcilerden ve halktan özür dilemeye ve ülke ekonomisine, turizmine ve her şeyden önemlisi saygınlığına kendilerince verilmiş bu hasarı ellerindeki “hazır reçetelerle”  hızla telafi etmeye çağırıyoruz!”