UBP yönetimi ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı partizanca uygulamalarla halkımızın tepkisini almaya devam ediyor.

 CTP-BG Eğitim Sekreteri Mehmet Çağlar, UBP yönetimi ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı partizanca uygulamalara devam ederek Ek kontenjanlarda partizanlık ve usulsüzlük yaptığını kaydetti. Çağlar açıklamasında şu görüşleri ortaya koydu:

 
Ek kontenjanlarda partizanlık ve usulsüzlük”
 
“UBP yönetimi ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı partizanca uygulamalarla halkımızın tepkisini almaya devam ediyor.
 
Son haftalarda özellikle geçici öğretmen atamalarında Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından yapılan sınav sonuçlarını ve puan sıralamalarını dikkate dahi almadan, sınava girip girmemeyi ve öğretmen olup olmamayı bile değerlendirmeden, yalnızca UBP’li olup olmamaya ve UBP’lilik derecesine bakarak, özellikle bazı bakanlara yakınlığı dikkate alıp, kendinden olmayanlara yaşam şansı vermeden görevlendirmeler yapan Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, partizanca ve haksız uygulamalarına devam ediyor.
 
Yapılan hiçbir eleştiriyi dikkate almayan, toplumun tepkisini gözardı eden, kendinden olmayanların işine, aşına ve ekmeğine göz koyan UBP yönetimi ve Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı şimdi de kendinden olmayan ailelerin çocuklarının kazanmış oldukları öğrenim haklarını hiçe sayıp, yanlış yönlendirerek pırıl pırıl gençlerin gelecekleri ile oynamakta, türlü oyunlarla kendilerine çok yakın bazı UBP’li ailelerin çocuklarına haksız menfaatler sağlamaya devam etmektedirler.
 
Ek Kontenjanlarla 34 yeni kontenjan alan ancak bunu kamuoyu ve öğrencilerle paylaşmadan UBP’li aile çocuklarının bu kontenjanlara yerleştirilmesini sağlayan; ve normal kontenjanlar sırasında puanları yüksek olan bazı öğrencileri 2. veya 3. tercihlerine kayıt yaptırmaya yönlendiren Bakanlık yetkilileri, puanları daha düşük olan ancak kendilerine yakın olan bazı “imtiyazlı” ailelerin çocukları olan öğrencilerin Tıp, Diş ve benzeri bölümlere yerleştirilmelerini sağlamışlar ve puanları daha yüksek olan öğrencilerin haklarını yemişlerdir.
 
UBP yönetimi ve Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı kendinden olmayan insanların işlerine, aşlarına göz koymanın da ötesine geçerek gençlerimizin geleceklerini de çalmaya başlamış olmakla partizanlığın ve hak yiyiciliğin en üst boyutlarını hayata geçirmeye başlamıştır.
 
UBP yönetimini ve Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığını haksız uygulamalarından ve bölücülük propagandalarından dolayı şiddetle kınar, bir an önce adil ve demokratik davranmaya ve haklı olan insanlarımıza ve öğrencilerimize gaspettikleri haklarını teslim etmeye basın yolu ile kamuoyunun önünde davet ederiz.
 
UBP yönetiminin bu türden partizanca uygulamalarına karşı sonuna kadar halkımızın yanında mücadeleye ve demokratik bir yaşam için sesimizi halkımız adına yükseltmeye devam edeceğiz.”