CTP-BG Eğitim Sekreteri Mehmet Çağlar, DAÜ’de seçimle başa geçen bir rektörün VYK tarafından görevden …

 CTP-BG Eğitim Sekreteri Mehmet Çağlar, DAÜ’de seçimle başa geçen bir rektörün VYK tarafından görevden alınmasının demokratik teammüllere uymadığını kaydederek, DAÜ’de yaşananların kaygı verici olduğunu vurguladı. Çağlar açıklamasında şunları söyledi:

 
 ”
 
8 Mayıs 2008 tarihinde, DAÜ tarihinde ilk kez tüm çalışanların katıldığı bir seçimle 5 yıllığına DAÜ Rektörü seçilen Prof.Dr.Ufuk Taneri’nin geçtiğimiz hafta DAÜ Senatosunun görevden alma kararı çerçevesinde DAÜ VYK’nin bu “görevi” yerine getirmesi demokrasi ve Demokratik Özerk Üniversite kavramı açısından düşündürücü ve kaygı vericidir.
Bir hafta içerisinde DAÜ’de yaşanan bu gelişmeler bir üniversitede olması beklenen bilimsel ve demokratik etiğe uygun değildir. Seçimle göreve gelen bir rektörün yine bir seçimle görevine son verilebilir şeklinde olması gereken demokratik teamüllere uymamaktadır.
DAÜ de ilk kez gerçekleşen ve gerçekte tüm üniversiteler dünyamıza örnek olması gereken bir ileri adım; bu davranış ile ciddi bir yara almıştır.
DAÜ ‘de seçimle gelmiş bir Rektörü  görevden almak, tüm çalışanların oyları ile seçilmiş olan  Rektörü bir nevi DARBE diye nitelenebilecek olan anti-demokratik bir duruşa kapı açmaktır..Bu ayni zamanda onu seçen çoğunluğa, “siz doğru seçim yapmaktan uzaksınız” mesajıni veren bir yaklaşımdır da.
 “Seçimle gelen ancak seçimle gider” felsefe ve demokratik anlayışından yoksun bir şekilde alınmış olan bu DARBE kararı, üniversite içerisinde olduğu kadar kamuoyunda da oldukça derin endişelere neden olmuştur.
Senato eğer seçimle gelmiş Rektör’ün çalışmasından memnun değilseydi yeniden seçim konusunu gündem getirmeliydi. Hâlbuki şimdi elbette ki kendisi de değerli bir Akademisyen olan ve basın haberlerine göre de gelecek seçimlerde “aday” olmayacağı için bir akademisyeni “vekil” diye atamakla ve seçimlere bununla hazırlanmak akla bir başka hadiseyi getirmektedir.
Demokrasilerde seçilmiş olana darbe yapıp iş başına gelen darbecilerin “ara rejim” diyerek Anayasayı yasaları değiştirdikten ya da seçilenleri kararladıktan sonra seçim yapıp “demokrasi kurduk” uygulamalarına benzemektedir.
Şimdi ne olacak? VYK ve Senoto da bulunan bir ekib; Üniversiteyi ve Senatoyu kendine göre şekilendirdikten ve yeni düzenlemeleri yaptığına inandığı bir zamanda bir şeçim yapacaklar. Böylece bilinen bir isme yada bir çevreye ortam sağlayacaklar..
 Prof Ufuk Taneri’yi eleştirme konusunda pek çok sebebi bulunan CTP BG olarak, buna karşın atılan bu adımın özünde, demokrasiye ve demokratik üniversite kavramına son derece zarar verdiğinin altını çizmek isteriz.
 Hak etmediği şekilde Prof Tahir Çelik’i “iktidarın” temsilcisi olarak gösterip, Prof Ufuk Taneri’nin şeçilmesini sağlayanların şimdi esas amaçlarına ulaşmak içinde bu seçimi araç haline döndürüp şimdi seçimle gelen Rektörü görevden alma anlayışı ne Üniversitelerin demokratik yapılanmasına ne de DAÜ’ye bir faydası yoktur.
Çıkış yolu Seçilmiş Rektörü görevden almakta değil, seçim konusunu darbenin sonuçları üzerinden değil hemen şimdi yapmaktan geçer.”