Ülke ekonomisinin darboğazdan geçtiği sıralarda, Turizm sektörünün ve turistlerin …

 Ülke ekonomisinin darboğazdan geçtiği sıralarda, Turizm sektörünün ve turistlerin ekonmomiye ve pazar faaliyetlerine büyük katkı yapacağı ve bu katkıya da çok ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Bu bağlamda, Eroğlu Hükümeti’nin ve Turizm sektörünün faaliyet gösteren tüm aktörlerin çaba ve gayretlerinin bu sektörün sorunsuz ve artan kapasite ile çalışmasına yardım etmek yönünde olmalıdır.

 
Ancak, üzülerek izliyoruz ki, Hükümetin sorumsuz ve vurdumduymaz davranışları, sektörün önemli unsuru olan KTHY pilotlarını şok eylemlere ve grevlere yönlendirmiştir. Turizmin en faal olduğu günlerde gelen bu eylem Ercan Hava Alanında büyük kalabalıklar yoğunlağu yaratmış, yabancı turistlerin de yüksek sesli tepkilerine neden olmuştur. Bu durum ve gelişme ülke turizmi için büyük zarar vermiştir ve zarar bu boyutta da kalmayacak ve turizmin geleceğin de olumsuz etkileyecektir.
Bu eylemin nedeni meşrudur; Haziran ayında ödenmesi gereken 13. maaş ödenmemişse ve pilotlatın yaptığı uyarı eylemi sonrası onlara en geç Ağustos ayının ortasında ödeneceği sözü bizzat ilgili bakan tarafından sözlü olarak verilmişse ve buna güvenen pilotlar da eylemlerinden vaz geçmişse, gerek KTHY yönetimine gerekse de hükümete düşen görev verdikleri sözü zamanında yerine getirmekti, en azından mükellefiyetlerini yerine yeni getirmek için yeni ve makul bir tarih vermekti. Hiç birini yapmamak ve “paramız olunca ödeyeceğiz” diyerek mükellefiyetini yerine getirme süresini açık ve beirsiz bırakmak, elbetteki mağdurlar için kabul edilmez olacaktı. Tıp-İş ve Güç-Sen ile ilgili bakanların vardıkları mutabakatlar karşısında Başbakan Eroğlu’nun söylediği “bakanlar yetkisizdir” sözü belli ki bu konuda da geçerlidir ve Ulaştırma Bakanı da pilotlara söz verirken yetkisizdi. Ülkenin hassas sorunlarına çözüm için bu yaklaşım doğru değildir ve işte bu yaklaşımlar bu eylemleri meşru kılmaktadır.
 
Ancak, pilotların da, haklarını almak için yaptıkları uyarı eylemlerinin gerek KTHY’ye gerekse ülke ekonomisine asgari düzeyde zarar verecek şekil ve sürede yapmaları, ülke gerçekleri için önemli idi. Yaşananların sorumlusu pilotlar değildir, ancak hükümetin gerek bu konudaki gerekse ülke ekonomisinin diğer konularındaki sorumsuz ve vurdumduymaz davranışları karşısında artık duyralı ve sorumluluk hissi ile davranması beklentilerimiz maalesef mağdurlarda kalmaktadır.
 
Söz verip yerine getirmemeyi alışkanlık haline getiren hükümet, bu gün yaşanan KTHY pilotları eyleminin yarattığı kayıpların muhasebesini hesaplamaktan da acizlik içindedir. Yüzlerce mağdur turist yolcuya verecekleri tazminat, KTHY’nin iş kaybı maliyeti, uçuşları gerçekleştirmek için enpahalı sezonda uçak kiralamak bedelleri de çalışanlara ödemeyi söz verdikleri meblağdan daha da az olacak değildir.
 
Eroğlu hükümetine önerimiz, verdiğikleri sözü yerine getirmek, oy avcılığı ve günü kurtarmak için yerine getiremeyeceği sözleri vermemek, yarattığı mağduriyetlerin ve çalışanlarla restleşmenin bilançosunu oturup hesaplamak ve ekonomiyi kurtarmak amacındaysa çalışanların da ekonominin önemli aktörü olduğunu ve sorunları aşmak için onların da katılımcılığına ve katkısna ihtiyacı olduğunu ve sorunları çözecek gerçekci adımın ülkenin tüm kesimleri ile ortak akıl aramak olduğunu hatırlatmaktır.
 
CTP-BG olarak, “yetkili” birisinin “yetki belgesi”ni de göstererek KTHY’deki sorunu daha da büyümeden bir an önce çözmesi için Eroğlu’nu göreve çağırıyoruz.