CTP-BG Eğitim Sekreteri mehmet Çağlar, UBP’nin sürdürmekte olduğu politikalarla toplumu bölerek…

 CTP-BG Eğitim Sekreteri mehmet Çağlar, UBP’nin sürdürmekte olduğu politikalarla toplumu bölerek yönetmeyi amaçladığını vurguladı. Çağlar, kuran kursları konusunda son yaşanan olayların bu politikanın bir göstergesi olduğuna işaret etti. Çağlar açıklamasında şunları söyledi:

 
 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’na atandığı Mayıs ayının ilk günlerinden beri almış olduğu kararlarla, toplumda sürekli kutuplaştırmalar oluşturulmasına fırsat vererek tedirginlik yaratılmasına neden olan Bakan Kemal Dürüst, kolej sınavları, tarih kitapları, din dersleri, öğretmen münhalları, kuran kursları, Dr. Küçük spor oyunları ve daha birçok konuda takındığı tavırlarla çeşitli istenmedik olayları tetiklemekte ve yaşanan olayları sessizce seyretmektedir.
 
Neredeyse yaz döneminin hemen her gününde Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst tarafından suni bir sorun ve sanal bir gündem olarak yaratılan; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin zorunlu hale getirilmesine yönelik açıklamaları ile Din İşleri Dairesi Başkanlığı’nın okullarda ve çeşitli mekânlarda “Kuran kursları” düzenlemesi kamuoyunu oldukça meşgul ve rahatsız etmekte ve çeşitli istenmedik tartışmaları gündeme taşımaktadır.
 
Temmuz ayında Bakan Dürüst ve Din İşleri Başkanı Suiçmez bir protokol imzalamışlar ve “Yaz Dönemi Din Bilgisi” kurslarını olarak adlandırdıkları “kuran kurslarının” okullarda, camilerde ve muhtarlıklarda verilmesine yönelik düzenlemeleri hayata geçireceklerini kamuoyuna açıklamışlardır. 
 
Din Bilgisi derslerini ve Kuran kurslarını gündeme taşıyıp bir sorun haline getiren UBP yönetimi ve Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Kemal Dürüst olduğu halde, Din İşleri Başkanlığı ile imzaladığı protokolün ardından kendini gizleyip ortadan kaybolarak aradan çekilmiş ve hiçbir açıklama da yapmayarak eğitimde laiklik ilkesinin uygulanmasını ve din bilgisi derslerinin okullarda seçmeli ders olarak okutulmasını isteyen kesimlerle, çocuklarının din ve kuran kursları almasını isteyen insanlarımızı planlı olduğu düşünülen bir şekilde karşı karşıya getirmiştir.
UBP yönetimi ve özellikle Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst, uyguladıkları “böl ve yönet” politikaları ile gerek laik, gerek inanç özgürlüğüne inanan ve gerekse de inançlarını uygulamak isteyen insanları tedirgin etmekte ve birbirlerine düşürmeye çalışmaktadır.
 
UBP ve Dürüst’ün “böl ve yönet” politikalarının neticesinde, son olarak 25 Ağustos 2009 Çarşamba günü, din derslerinin ve kuran kurslarının uygulanmasını destekleyen bir grup insan, Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası’na (KTÖS) giderek yaz dönemi kuran kurslarına ve din derslerinin zorunlu hale gelmesine koydukları tepki nedeniyle sendikaya siyah çelenk koymuşlardır. Akabinde de KTÖS, sendikaya konan siyah çelengi TC elçiliğine götürüp bırakmış ve sorunun kaynağı ve muhatabı olarak kendilerinin değil TC elçiliğinin olduğunu vurgulamışlardır. 
 
Tüm bu olaylar yaşanırken Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı ve UBP hükümetinden hiçbir açıklama yapılmaması ve “böl ve yönet” politikası ile karşı karşıya getirdikleri tarafları uzaktan izlemesi kabul edilebilir tutumlar değildir.
 
Kendi inançları nedeniyle din bilgisi derslerini ve kursları talep edenlerle laik eğitim olgusunu gündeme getiren kesimleri karşı karşıya getirmek tamamen bir “böl ve yönet” politikasıdır.
 
Sayın Dürüst ihtiyaç analizleri yolu ile ihtiyaçları bilimsel yollarla belirleyip, laik eğitim ilkeleri temelinde din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin çağdaş program geliştirme çalışmaları neticesinde okullarda seçmeli ders olarak okutulması konusundaki görevlerinden kaçmamalıdır.
 
Eğitimin her alanının olduğu gibi Din Derslerinin programlarının düzenlenmesi konusundaki doğru adresin Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı olduğunu; sorunları çözmesi gerekenin sorunları “böl ve yönet” politikaları ile bizzat yaratan Sayın Bakan Dürüst ve UBP hükümeti olduğunu hatırlatır; siyah çelenklerin konması gereken esas adresin de Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı olduğunu vurgular; kamuoyu önünde hem Sayın Dürüst’ü hem de UBP hükümetini uygulamış oldukları “böl ve yönet” politikalarının neticesinde halkımızın değişik kesimlerini karşı karşıya getirdiklerinden ve istenmedik olayları tetiklediklerinden dolayı şiddetle kınarız.”