Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Eğitim Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Çağlar, Eroğlu başkanlığındaki …

Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Eğitim Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Çağlar, Eroğlu başkanlığındaki UBP hükümetinin her konuda olduğu gibi Milli Eğitim Gençlik ve Kültür Bakanlığı uygulamaları ile de eğitim camiasında ve kamuoyunda endişe yarattığını vurguladı. 
 
Çağlar, “söz konusu bakanlığın hiçbir öneriyi dikkate almayarak “ben yaptım oldu” mantığı ile hareket etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.
 
Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan okutulacak ders kitapları listesinin endişe verici eksiklikler içerdiğine işaret eden Çağlar,  bakanlığın 2009-2010 öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve liselerde okutulacak kitap listesini geç ve eksik yayınlayarak kaosa neden olduğunu ifade etti. Çağlar, “”Bu listedeki en önemli eksiklik, okulların açılmasına 10 gün kadar kısa bir süre kalmasına rağmen listede “Kıbrıs Tarihi” ders kitabının yer almamasıdır” dedi.
 
CTP-BG Eğitim Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Çağlar, akademisyen ve öğretmenler tarafından hazırlan ve Kıbrıs Türk halkı ile dünya kamuoyu tarafından desteklenen “Kıbrıs Tarihi” ders kitaplarının kaldırıldığını ancak yerine ne okutulacağının hala belirlenmediğini belirtti. Çağlar, “Bu durumun daha da endişe verici yanı, Kıbrıs Tarihi öğretim programında ne gibi değişiklikler yapıldığı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmamış olmasıdır” dedi.
 
CTP-BG Eğitim Sekreteri, konuyla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü:
 
“Yeniden hazırlanacağı söylenen Kıbrıs Tarihi kitaplarının hangi öğretim programına göre yazılacağı konusunda da herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Kitap hazırlama komisyonlarında mutlaka bulunması gereken; program geliştirme, ölçme – değerlendirme uzmanı, eğitim psikologu ve diğer akademisyenlerin yer alıp almadığı da ciddi endişelere yol açmaktadır.
 
Diğer bir endişe konusu da bir gecede tamamı değiştirilen İngilizce ders kitaplarıdır. İlkokul, ortaokul ve liselerdeki tüm sınıflarda okutulan İngilizce ders kitapları gerekçeleri açıklanmadan tamamen değiştirilmiştir. Bu ani ve plansız değişikliğin öğrencilerin eksik konu görmelerine neden olacağı aşikardır. Yapılan bu değişiklikler öğrencilerin İngilizce dil yeterliliklerinde bundan sonraki yıllar için ciddi boyutta eksikliklere ve gerilemelere neden olacaktır. Kitapların düzeyi, öğrencilerin ortaokul sonunda ulaşmaları gereken AB standartlarında belirlenen düzeylerin çok altındadır. Alt düzeyde olduğu görülen bu kitapların okullarda takip edilmesiyle, TMK, IGCSE ve Anadolu Lisesi programlarını tercih edecek öğrencilerin bu programları sürdürmeleri oldukça güçleşecektir. Bu durum da öğrencilerimizin Avrupa üniversitelerinde öğrenim görmelerini olumsuz etkileyecektir.
 
Öğretim programlarıyla ilgili plansızlık ve iş bilmezlik bu kadarla da kalmamaktadır. Ortaokullardaki matematik ders saatleri azaltırken, öğrencilerin okuyacağı konular aynı bırakılmıştır. Yani bu uygulamayla öğrencilerden daha az sürede daha çok konu öğrenmeleri istenmektedir. Plansızca gerçekleştirilen bu değişiklikler, ortaokul sonunda Yönlendirme Sınavına girecek olan öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler yaratıp, özel dersi körükleyeceği aşikardır.
 
Öte yandan hiçbir bilimsel dayanağı olmadan gerçekleştirilen ilkokul sonrası kolej giriş sınavı ile 6. sınıf kolej öğrencilerin hangi okula gidecekleri konusunda da tam bir plansızlık söz konusudur. Önce BTMK’da okuyacakları duyurulan öğrencilerin, ani bir kararla TMK’ya alınmaları, bakanlığın plansızca ve beceriksizce hareket ettiğinin, “ben yaparım olur” mantığının hakim olduğu ve bireysel husumetlerle eğitime yön verilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Böylesine bir anlayış sonucunda ortaya çıkan üniforma sorununu çözemeyip, velilere mali külfet yaratmıştır.
 
Beceriksizce ve sadece bazı çevreleri memnun etmeye dayalı bir eğitim anlayışı ile icraat yapan Eğitim Bakanlığı, eğitimi; karmaşaya, başıbozukluğa ve kısaca kaosa doğru götürmektedir.
 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının bu aceleci ve eğitim bilimine ters düşen karar ve uygulamaları eğitim camiasında olduğu kadar kamuoyunda da büyük bir endişe ile izlenmektedir. Eğitim bir ülkenin geleceğine yaptığı en önemli yatırım olduğundan, eğitim konularında yapılan planlama ve uygulamaların daha paylaşımcı ve eğitim bilimine uygun yapılması konularında kamuoyu önünde Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığını tüm halkı kucaklayacak şekilde göreve davet ettiğimizi basın ve medya aracılığı ile bir kez daha duyururuz.”