CTP-BG Eğitim Sekereterliği Eğitimde hala yaşanmakta olan sorunlar ve geçtiğimiz gün Haspolat İlkokulunda demokratik …

 CTP-BG Eğitim Sekereterliği Eğitimde hala yaşanmakta olan sorunlar ve geçtiğimiz gün Haspolat İlkokulunda demokratik eylem yapılan öğretmenlere yapılan saldırıları kınadı. CTP-BG Eğitim Sekreterliği konuyla ilgili açıklamasında şu görüşleri ortaya koydu:

 
“UBP Hükümetinin, Kıbrıs Türk Halkına karşı sürdürdüğü böl ve yönet politikalarının bir benzerini Sendikalara karşı da uygulamaya devam ettiği son günlerde giderek daha da bir gözlenir hale gelmektedir.
Önceleri “eylemde olan sendikalarla görüşmem” şeklinde bir tutum takınan UBP Hükümeti, son günlerde bunu daha da ileri götürerek ya tamamen kayıtsız kalmaya ya da demeçleri ile bazı kesimleri sendikalara karşı kışkırtmaya yönelmiştir.
Durumdan vazife çıkaran bazı kendini bilmez kesimler de sendikalara ve sendika üyelerine karşı çirkin saldırılara girişmeye başlamışlardır.
 
Haspolat İlkokulunda öğretmenlerin geçtiğimiz eğitimin daha iyiye götürülmesi, öğretmen eksikliklerinin giderilmesi, öğretim ortamlarının iyileştirilmesi amacı ile yaptıkları demokratik eylem karşısında bir grup kendini bilmez provakatörün, UBP Hükümetinin ve Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının kayıtsızlığından ve okları öğretmen camiası üzerine çevirmesinden fırsat yaratarak, okul duvarlarına öğretmenlere yönelik çirkince ifadeler yazması kesinlikle kabul edilemez gelişmelerdir. Bu konuda sessiz kalan UBP Hükümetini ve Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerini ise şiddetle kınadığımızı eğitim camiası ve kamuoyu ile paylaşmak isteriz.
 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dürüst göreve geldiği ilk günden beridir eğitimde yaşanan sorunlara çözüm bulacak adımlar atmıyor, kısa-orta ve uzun vadeli planlamaları gündeme getirip çalışmalar yürütmüyor, okulların öğretmen açıklarını bugün olmuş halen kapatmıyor, geçici öğretmen atamalarında partizanca uygulamalardan vazgeçmiyor.
Ne yapıyor Sayın Bakan Dürüst peki?
 
Geçtiğimiz dönemde yazılan tarih kitaplarını çöpe atıyor ve tamamı eksik kitaplar yazdırıyor. Öğretmen ve uzmanlarımız tarafından hazırlanan İngilizce kitaplarını sümen altı ediyor. Okul kantinlerini ihalesiz ve usulsüz olduğu ileri sürülen şekilde partizanca dağıtıyor. Sınavlarda alınan puanlara bakmadan geçici öğretmenleri UBP parti rozetlerine bakarak görevlendiriyor. Bunca öğretmenimiz iş beklerken ülke dışından öğretmen getirerek görevlendiriyor. 40 kişinin üzerinde sınıflarda öğretim yapılmasına çözüm bulmayarak seyirci kalıyor. Okullardaki ders saatlerini düşürüyor. Birçok uygulamayı popülistçe ve partizanca hayata geçiriyor. Sürekli olarak “halledeceğiz” diyor ancak sorunları bir türlü çözecek adımlar atmıyor.
 
Haspolat İlkokulunda yaşanan çirkin saldırıdan sonra Polatpaşa İlkokulunda da ambardan bozma köhne bir odada anaokul öğrencilerine eğitim verilmesine göz yumuyor Sayın Bakan Dürüst. Plansızlık, duyarsızlık ve partizanlık diz boyu Eğitimde. Bütün bunlara karşı sendikalar, öğretmenler, veliler ve hatta öğrenciler tepki gösterdiğinde ise yeni moda bir şekilde kendini bilmez bazı gruplar tarafından saldırıya uğruyor ve UBP hükümetinden “tıs” yok, tepki yok, açıklama yok, olayları yapanları kınama yok, önlem ise hiç yok. Yapılmak istenen sindirmek , bölmek ve yönetmektir açıkcası. Ancak bilinmelidir ki Kıbrıs Türk Halkı tüm bu gelişmelerden rahatsızdır ve CTP-BG olarak UBP hükümetinin uygulamış olduğu bu politikaları ve bu politikalardan vazife çıkarıp çirkin saldırılarda bulunan kesimleri şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz.
 
Okullarımızda yaşanan öğretmen eksikliklerinin bir an önce adil, hukuki, bilimsel ve demokratik yollarla giderilmesi, öğretim ortamlarının iyileştirilmesi ve eğitimde kalitenin artırılması ve tüm eğitim konularında halkımızın haklarını ileriye götürmeye çalışacağımızı basınımıza, eğitim camiasına ve tüm kamuoyuna duyururuz.”