Bayındırlık ve Ulaştırma Eski Bakanı Salih Usar CTP-BG’nin hükümette olduğu dönemde bakanlığını…

 Bayındırlık ve Ulaştırma Eski Bakanı Salih Usar CTP-BG’nin hükümette olduğu dönemde bakanlığını  tarifeleri ucuzlatma yönünde yaptığı bütünlüklü çalışmanın tamamlanabilmesi için, mobil şebekeler ile sabit telefon görüşmelerinde ve mobil şebekeler arası görüşmelerde de düzenleme yapılmasının gerektiğini anımsatarak, bu konuda henüz herhangi bir adım atılmamış olmasını eleştridi. Usar açıklamasında şu görüşlerin altını çizdi:

 
Bilindiği üzere, Bakanlığımız döneminde, telefon ve internet kullanım ücretlerinde 2008 yılından başlayarak önemli indirimler yapılmıştı. Dünyada iletişimin her geçen günle birlikte çeşitlilik arzettiği, ayrıca ucuzladığı bir gerçekliktir.
 
Bakanlığımız döneminde yapılan çalışmalar sonucu, 2008 yılında, Ağustos ayından başlamak üzere uluslararası aramalarda %25 oranında indirim yapılmıştı.
 
Bu çalışmanın bir devamı olarak, 2009 yılı başlarında uluslararası aramalarda %37 ile %82 arasında değişen çok ciddi oranlarda yeniden indirime gidilmiş ve yurttaşlarımızın bu hizmetten çok daha ucuz bedeller ödeyerek yararlanmasına olanak sağlanmıştı.
Yapılan bu değişiklikler ile, Güney Kıbrıstaki ücretler yakalanmış, hatta KKTC’den aramalar daha ucuz hale gelmişti. Bu uygulama, CTP-BG Hükümetinin halkımıza sunduğu önemli bir hizmet olmuştu.
 
Bakanlığımız ile Türk Telekomünikasyon AŞ arasında imzalanan yeni arabağlantı sözleşmesi ile, gerek sabit hatları, gerekse mobil hatları aramada, yaklaşık %20 ile %38 dolayında indirime gidilmişti. 
 
Böylece uluslararası aramalardan sonra, çalışmamızın ikinci bacağı olarak, Türkiye aramalarında da önemli oranlarda indirim gerçekleştirilmişti.
 
Telefon tarifelerinden sonra internet tarifelerinde de ciddi oranlarda indirim yapılmış, böylece internet kullanımının ülkemizde daha da yaygınlaştırılması doğrultusunda önemli adımlar atılmıştı.
 
Tarifeleri ucuzlatma yönünde yaptığımız bütünlüklü çalışmanın tamamlanabilmesi için, mobil şebekeler ile sabit telefon görüşmelerinde ve mobil şebekeler arası görüşmelerde de düzenleme yapılması gerekmekte idi. Bakanlığımız, bu amaçla ön çalışmaları tamamlamış ve mobil operatörleri (Türkcell ve Vodafone) toplantıya çağırmıştı. Aradan bunca zaman geçmiş olmasına karşın UBP Hükümeti ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bu çalışmayı sonlandırmamıştır.
Mobil operatörler ile imzalanmış olan arabağlantı sözleşmesinde sabit hatlardan, mobil hatları aramada ödenmekte olan 13 Kuruşluk tarifenin düşürülmesi gerekmektedir ki bu çalışma da hayata geçirilmemiştir. Arabağlantı sözleşmesinin imzalandığı dönemde Türkiye’deki tarife, dakikası 13.6 Kuruş idi. 1 Mayıs, 2009 tarihinden itibaren bu tarife 6.55 Kuruşa indirilmiştir.
 
Türkiyede olduğu gibi gibi benzer indirimler dünyanın pek çok ülkesinde de yaşama geçirilmiş olup mobil operatörler arası telefon trafiğinde de tarifeler arasında pek bir fark kalmamıştır. 
 
Türkiyede, özellikle Vodafone ve Aveanın şebeke içi ile diğer operatörlere doğru yapılan çağrılarda uygulanan ücretler birbirine çok yaklaştırılmış, hatta eşitlenmiştir.
 
Benzer bir durum Güney Kıbrısta da sözkonusudur. Şöyle ki CYTA Mobil’de gerek şebeke içi, gerekse CYTA sabit hatlara doğru yapılan çağrılarda uygulanan tarife, dakikası 7.663 Euro Cent, yani 16.09 Kuruştur. Diğer operatöre (Areeba) doğru yapılan çağrılarda ise uygulanan tarife, dakikası 7.80 Euro Cent, yani 16.38 Kuruştur.
 
Görüleceği üzere Güney Kıbrısta da şebeke içi aramalar ile diğer operatöre doğru olan aramalarda ücretler bakımından kayda değer bir fark yoktur. Halbuki ülkemizdedeki tarifelere bakıldığı zaman, şebeke içi aramalar ile diğer operatöre doğru olan aramalarda ücret farkı bir kattan fazladır. 
 
Bu da insanımızın her iki mobil operatöre abone olma ve iki telefon taşıma gibi bir durumu beraberinde getirmektedir ki bu da gereksiz harcamaların yapılmasına ve dolayısıyle israfa neden olmaktadır.
Yukarıda ortaya koyduğumuz gerekçelerden ışığında, haklı olarak, Sayın Bakana sormak istiyoruz:
 
1 – Sayın Taçoy, arabağlantı sözleşmelerini yeniden düzenleyerek, arabağlantı ücretlerini düşürmek suretiyle sabit telefon ile mobil telefon görüşmelerini ucuzlatmak için neyi bekliyorsunuz?
 
2 – Tüm dünyada mobil iletişim ucuzlar ve şebeke içi ile şebekeler arası görüşme ücretleri birbirine çok yakın hale getirilirken, bizdeki durumu düzeltmek için hala neyi bekliyorsunuz?
 
3 – Herşeyi ucuzlatacağınız vaadi ile hükümete geldiniz, bunun bir gereği olarak, sözünü ettiğimiz düzenlemeleri yapmak için daha ne bekliyorsunuz?”