Cumhuriyetçi Türk Partisi, 25 Kasım’da Berlin’de yapılacak üçlü görüşmeye yönelik basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres’in daveti üzerine, 25 Kasım tarihinde Berlin’de Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı ve Kıbrıslı Rum Lider Sayın Anastasiadis ile yapılacak olan üçlü görüşmenin, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunma sürecinde kalıcı sonuçlar doğurması en büyük beklentimizdir.
CTP olarak, müzakere sürecinin sonuç odaklı ve ucu açık olmayacak şekilde başlayabilmesi için, geçmiş yakınlaşmaların kabulü yanında 11 Şubat 2014 Ortak Açıklamasının ve Genel Sekreterin 30 Haziran 2017 tarihinde taraflara sunduğu altı maddelik çerçevenin taraflarca kabulünün önemli olduğunun altını çizeriz.
Bu çerçevede siyasi eşitliğin; dönüşümlü başkanlığı, etkili katılımı kapsayacak şekilde kabulünün, her iki taraf için de güvenli ve istikrarlı bir Federal çözüm için olmazsa olmaz olduğunu yeniden belirtiriz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi
27.10.2019